Engelska skolan vill bygga ut i Fröslunda

Engelska skolan och Eskilstuna kommun för diskussioner om en gemensam storsatsning för att bygga ut skolan i Fröslunda.

Eskilstuna kommun 2 december 2019 06:31

Internationella Engelska skolan, IES, i Eskilstuna är med sina 1 300 elever Sveriges största grundskola. Verksamheten bedrivs dels i gamla Nyforsskolan med drygt 500 elever i årskurs 1-5, dels i Fröslunda där cirka 800 elever går i årskurs 6-9. Samtidigt står 3 000 barn i kö för att gå på den populära skolan i Eskilstuna.

Nu förs diskussioner mellan friskolekoncernen IES, Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter om möjligheten att utöka skolverksamheten i Fröslunda. I ett förslag som utreds ska samtliga klasser i Nyfors flytta till skolan i Fröslunda, något som förutsätter omfattande om- och tillbyggnader. De planerna skulle i så fall harmoniera väl med de satsningar kommunen och Region Sörmland beslutat om för att lyfta Fröslunda: jobbcentrum, familjecentral och ny mötesplats. Tanken är att övervåningarna i de två centrumbyggnaderna görs om till skollokaler. I förslaget ingår även en nybyggnad vid Sturegatan samt en ny gymnastiksal intill den befintliga.

Jörgen Stenquist, vice vd på IES, är noga med att betona att man tittar på flera alternativ och att planerna för en eventuell utbyggnad i Fröslunda inte nödvändigtvis är kopplade till skolan i Nyfors. 

– Vi har fört en dialog med kommunen under en lång tid och vi vill vara en del av lösningen i Fröslunda. Men jag vill understryka att vi är i ett tidigt skede än. Vi för inga regelrätta förhandlingar. Det rör sig om en jätteinvestering och vår ambition är att fatta beslut så fort vi kan, säger han.

Mathias Haag är rektor på Engelska skolan i Eskilstuna och han är övertygad om att skolan har en aktiv och avgörande roll för att bidra till en positiv utveckling i stadsdelen. 

– Med vår internationella profil kan vi göra skillnad i utsatta områden. Vi vill inte bara vara en skola. Vi vill utgöra själva hjärtat i Fröslunda, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) är positiv till planerna.

– Engelska skolan är viktig för Eskilstuna och vi har ett intresse av att de är med och bidrar till en bra utveckling i Fröslunda. I de diskussioner vi för utreder vi bland annat frågor om skolytor och vad det går att göra med de befintliga byggnaderna. Och det känns väldigt hoppfullt.

Om verksamheten vid gamla Nyforsskolan flyttas skulle de lokalerna kunna tas över av kommunen.

– Vi har ett stort behov av nya skolor så det skulle absolut kunna hjälpa till och samtidigt underlätta investeringsbudgeten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa