Familjecentral och jobbcentrum till Fröslunda

En långsiktig satsning för att motverka utanförskap. Så förklarar den politiska majoriteten sitt beslut om att öppna en familjecentral och ett jobbcentrum i Fröslunda centrum.

Glada miner under pressträffen i Fröslunda. Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) och Camilla Holmgren (S) är alla övertygade om att satsningarna på en familjecentral och ett jobbcentrum kommer att ge Fröslunda ett lyft.

Glada miner under pressträffen i Fröslunda. Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) och Camilla Holmgren (S) är alla övertygade om att satsningarna på en familjecentral och ett jobbcentrum kommer att ge Fröslunda ett lyft.

Foto: Lars Skärlund

Eskilstuna kommun2019-10-30 15:30

Stadsdelen Fröslunda är ett av de 60 områden i landet som av polisen beskrivs som ett utsatt område. Den negativa spiralen med ökad kriminalitet, hög arbetslöshet och otrygghet har förstärkts av att Fröslundas lokala centrumhandel har utarmats de senaste åren. Det är mot den bakgrunden som den politiska majoriteten vid en pressträff på Mötesplatsen Fröet under onsdagen presenterade ett antal "pusselbitar" som på sikt ska ge Fröslunda ett välbehövligt lyft.

Konkret handlar det om etableringar av en komplett familjecentral samt ett så kallat jobbcentrum.

– Under lång tid har samhället backat undan inför problemen och det har inte varit gynnsamt för tryggheten. Nu kliver vi tillbaka med avsikten att skapa mer jämlika livsvillkor och samtidigt öka anställningsbarheten bland dem som bor här, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Jobbcentret i Fröslunda är ett av två som ska öppna i Eskilstuna (det andra kommer sannolikt att hamna i Årby) och är en del av den arbetsmarknadssatsning som under fyra år, med start 2020, finansieras med pengar från försäljningen av K-fasts lägenheter. Tanken är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få individuell stöttning och vägledning i syfte att kunna försörja sig själva.

– Det är en stor satsning som kostar fem miljoner kronor om året. Fördelen är att vi genom en bred samling av olika kompetenser kan samverka för att ge bästa möjliga stöd och råd. Liknande projekt i andra delar av landet har visat sig ge bra resultat, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M).

Verksamheten kommer att starta i tillfälliga lokaler under första kvartalet 2020 för att under den senare delen av året flytta in i den centrumbyggnad där banken låg tidigare. Här ska också Mötesplats Fröet, biblioteket och fritidsgården få sina nya lokaler.

Familjecentralen ska inrymmas i den byggnad där mötesplatsen Fröet finns i dag och där det tidigare låg ett apotek. I likhet med övriga familjecentraler i Eskilstuna sköts driften i ett samarbete mellan kommunen och Region Sörmland.

– Det kommer att bli en fullt utvecklad familjecentral som står på fyra ben; mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Att alla verksamheter ryms under samma tak och i det här fantastiskt fina centrala läget innebär stora fördelar. Vi kommer att kunna erbjuda många olika kompetenser och aktiviteter, säger Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård i regionen.

Beslutet innebär att de verksamheter som finns i den nuvarande familjecentralen i Stenby flyttar över till Fröslunda under fjärde kvartalet 2020. Kort därefter kan mödravården och barnhälsovården som nu finns i Fröslunda vårdcentral flytta in.

– Att öppna en familjecentral i  Fröslunda är väldigt efterlängtat. Det har varit en riktig långbänk och det känns mycket bra att det äntligen blir av. Behovet är stort här i Fröslunda och det är viktigt att vi på ett tidigt stadium kan erbjuda föräldrar stöd och hjälp, säger Göran Gredfors (M), ordförande i socialnämnden.

I majoriteten hoppas man att de kommande förändringarna ska öka stadsdelens attraktivitet och att fler Eskilstunabor ska söka sig till Fröslunda.

– Alla vill ha ett levande och tryggt centrum i Fröslunda och genom de satsningar vi nu gör förväntar vi oss också att näringslivet går in med olika typer av affärsverksamhet, säger kommunalrådet Arne Jonsson (C).

Den här byggnaden i Fröslunda centrum ska i en nära framtid rymma jobbcentrum, mötesplats, bibliotekt och fritidsgård.
Den här byggnaden i Fröslunda centrum ska i en nära framtid rymma jobbcentrum, mötesplats, bibliotekt och fritidsgård.
Ombyggnad av lokalerna

Så fort det formella politiska beslutet är fattat om satsningarna i Fröslunda ska Eskilstuna kommunfastigheter inleda ombyggnaden av de lokaler som är berörda. Efter projektering och upphandling sker anpassning av lokalerna i två steg. Först ut är ombyggnaden av det som tidigare var banklokal samt den del där apoteket låg. Därefter byggs de lokaler där Mötesplats Fröet finns i dag om för att anpassas till MVC/BVC.

Karta: Fröslunda
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!