Inga nya sparkrav i majoritetens budget

Några stora nya satsningar ryms inte i majoritetens kompletteringsbudget för Eskilstuna kommun 2020.

Den politiska majoriteten i form av Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) och Arne Jonsson (C) bjöd inte på några stora överraskningar när de presenterade sin kompletteringsbudget för 2020.

Den politiska majoriteten i form av Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) och Arne Jonsson (C) bjöd inte på några stora överraskningar när de presenterade sin kompletteringsbudget för 2020.

Foto: Lars Skärlund

Eskilstuna kommun2019-11-04 17:55

Den årsplan som fullmäktige i Eskilstuna klubbar igenom i juni varje år följs i november upp av en kompletterande budget.  –  Det händer alltid en del som gör att justeringar måste göras. Staten släpper sin budget, vilket påverkar kommunerna i allra högsta gran, och i omvärlden har vi sett att konjunkturen viker och arbetslösheten stiger, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) som vid en pressträff under måndagen presenterade majoritetens kompletteringsbudget tillsammans med majoritetskollegorna Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C).

 Några stora reformer eller satsningar har inte tillkommit sedan junibudgeten, men heller inga ytterligare sparkrav. Det senare är något som majoritetsföreträdarna väljer att lyfta fram, inte minst mot bakgrund av den inbromsning man tvingats till på grund av de ekonomiska prognoserna för 2019. Ett befarat underskott i den första delårsrapporten i våras följdes av inköpsstopp och allmän åtstramning och kommunen räknar nu med att resultatet för 2019 hamnar på plus 24 miljoner kronor.

– Vi jobbar hårt och håller fokus för att klara välfärden och de utmaningar vi har framför oss. Och vi kommer inte att spara mer än vad som sagts tidigare, säger Jimmy Jansson.

Kommunens driftbudget har till följd av befolkningstillväxten ökat kraftigt de senaste åren och hamnar på 6 776 miljoner kronor 2020. Resultatet beräknas bli 169 miljoner kronor vilket är i linje med majoritetens resultatmål på 2,5 procent.

– Samtidigt höjer vi investeringsnivån till 1 382 miljoner kronor, en tredubbling jämfört med 2019. Vi måste bygga ett nytt äldreboende om året de närmaste åren då vi också ska investera i nya skolor och 70 nya förskoleavdelningar. Att vi trots det tuffa läget, med de investeringar vi måste göra, når resultatmålet på 2,5 procent kan vi vara stolta över, säger Arne Jonsson.

För att få budgeten att gå ihop höjs utdelningskravet från de kommunala bolagen till 83 miljoner kronor. 20 miljoner ska hämtas hem genom mer "affärsmässiga" inköp och tio miljoner via minskad administration.

– Vi handlar för två miljarder om året och de pengar vi kan spara genom att göra bättre upphandlingar går till välfärden, säger Jari Puustinen.

Utöver satsningar som är kända sedan tidigare - ökad kameraövervakning, två så kallade jobbcentrum och en upprustning av idrottsanläggningar - läggs 4 miljoner kronor på ombyggnaden av Torshälla hamn och tre miljoner på resecentrum vid Centralstationen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!