Irriterade fritidshusägare mötte kommunen

Kommunens fastighet- och exploateringsavdelning får sannolikt en hel del frågor och synpunkter att besvara de närmsta dagarna.

Advokat Bengt Qvigstad och Sanna Ekström tycker att den presenterade vägkostnaden är för hög – även efter att kommunen stått för halva notan.

Advokat Bengt Qvigstad och Sanna Ekström tycker att den presenterade vägkostnaden är för hög – även efter att kommunen stått för halva notan.

Foto: Joakim Serrander

Eskilstuna kommun2019-11-26 20:39

Måndagskvällens samrådsmöte kring gatukostnader i Sandhem, söder om Borsöknasjön, blev både välbesökt och laddat.

– Kommunstyrelsen har beslutat att ta halva gatukostnaden då det ligger i kommunens intresse att det blir gator i området, samtidigt som man ser till att skydda en viktig vattentäkt, säger Marcus Wahlström, tillförordnad fastighet- och exploateringschef.

Beslutet att ta fram en detaljplan för Hyndevad 22:85 är det ingen som direkt opponerar sig mot – tvärtom. Boende och fritidshusägare i Sandhem, som ligger i området, har länge önskat få ansluta till kommunalt VA och få en möjlighet att fastighetsbilda genom Lantmäteriet. Vad sakägarna värjer sig mot är den kostnad de ska vara med och betala för att nya gator anläggs i området.

– Vid vårt första möte, för ett år sedan, sa kommunen att det kunde bli tal om att ta ut en mindre avgift för gatukostnaden. I våras var det plötsligt 180 000 kronor som gällde och enligt er senaste beräkning ska vi som arrenderar våra tomter betala 288 000 kronor för gatorna. Det är inta vad vi uppfattar som en mindre kostnad, sa Sanna Ekström.

Hon bor permanent i Sandhem och var en av cirka 60 medlemmar i tomtägarföreningen som var med på samrådsmötet. Liksom flertalet närvarande motsatte sig Sanna Ekström beräkningsunderlaget för gatukostnaderna.

– Vi uppfattar det varken som skäligt eller rättvist och kräver att kommunen preciserar detaljkostnaderna mycket tydligare.

Totalt handlar det om knappt 1,8 kilometer väg som ska anläggas till en beräknad kostnad av nästan 15 900 kronor metern. Kommunens uppfattning är att investeringen kommer att höja värdet på fastigheterna i området – något som nuvarande tomtägare ifrågasätter.

– Vi har varit i kontakt med flera mäklare, som samtliga tvivlar på att marknadspriset på fastigheterna skulle stiga i samma omfattning som gatukostnaden, säger styrelseledamoten Åsa Ekdahl.

Eva Faltin, ordförande i Sandhems tomtägarförening, har väntat på en detaljplan för området i många år.

– Vi har haft sommarstuga i området sedan 1932 och avstyckning har kommit på tal flera gånger under åren. VA-kostnaden tror jag de allra flesta varit helt inställda på och många kan säkert också acceptera en mindre avgift för nya gator. Men för majoriteten handlar det om nästan 300 000 kronor till. Folk kommer tvingas sälja sina fastigheter när de inte får lån till beloppet, säger hon.

Eva Faltin är ordförande i Sandhems tomtägarförening. Hon befarar att utgifterna för vägkostnaden i området kommer tvinga flera att sälja.
Eva Faltin är ordförande i Sandhems tomtägarförening. Hon befarar att utgifterna för vägkostnaden i området kommer tvinga flera att sälja.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!