Klart: Eskilstuna får kulturskola

Hösten 2020 startar Eskilstuna kommun en kulturskola för barn och ungdomar. Till en början erbjuds två ämnen utöver musik, men antalet ämnen ska byggas på år från år.

Eskilstuna kommun 22 oktober 2019 19:25

Av Sveriges 290 kommuner har över 200 en kulturskola. Bland kommunerna med över 100 000 invånare har det hittills bara varit Eskilstuna som saknat en. Men inte länge till. Kultur- och fritidsnämnden fattades vid sitt senaste sammanträde beslut om att bilda en kulturskola efter att frågan diskuterats och utretts under en längre tid.

– Det känns bra och dessutom nödvändigt för att göra kulturen mer synlig. En kulturskola är ett viktigt led i det kulturkliv vi ska ta i Eskilstuna, säger Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Målgruppen är barn- och ungdomar mellan 5 och 20 år och tanken är lite förenklat att de ska erbjudas fler möjligheter att uttrycka sig och utvecklas än vad som finns inom den kommunala musikskolans ram.

– Det finns ett stort behov bland unga att utveckla ett eget skapande, att få möjlighet att uttrycka sig och utforska olika former av kultur. Det kan handla om dans, att skapa i lera, teckna eller slöjda.

Varför har beslutet dröjt så länge?

– Kulturen har tvingats stå tillbaka när andra politiska områden har prioriterats. Eskilstuna har inte varit redo förrän nu, säger Marie Svensson som poängterar att satsningen inte får ske på bekostnad av barns möjligheter att delta i musikskolans verksamhet.

– Musikskolan har en stark ställning i Eskilstuna, den fungerar bra och är välskött. Det kan ha funnits en viss oro bland personalen där för hur en kulturskola kan påverka verksamheten. När vi nu ska sjösätta kulturskolan är det väldigt viktigt att det sker i samverkan med musikskolan men också andra aktörer som de olika studieförbunden.

Hösten 2020 ska den nya verksamheten dra igång.

– Tanken är att vi startar med två nya ämnen vid sidan av musiken och att vi sedan utökar successivt med fler ämnen varje år. På sikt är målet att vi ska kunna erbjuda åtta till tio olika ämnen.

Vilka ämnen som ska vara med från starten är inte bestämt.

– Det kan bli teckning eller någon form av dans. Det kommer att stå klart under våren när vi ska dra igång marknadsföringen av kulturskolan.

Hur mycket det kommer att kosta för varje enskild elev är inte heller beslutat. Men avgiftsfritt lär det inte bli. Musikskolans elever betalar i dag en terminsavgift på 550 kronor.

Ekonomiskt innebär satsningen att kultur- och fritidsnämnden behöver ett tillskott från kommunfullmäktige på fyra miljoner kronor de närmaste tre åren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa