Kommunen överklagar Lindens alkoholtillstånd

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna har vänt sig till kammarrätten och vill att serveringstillståndet för Linden Hockey dras tillbaka.

Anders Björk till vänster är klubbchef i Linden Hockey. Infälld till höger är Geerth Gustavsson (S), ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden.

Anders Björk till vänster är klubbchef i Linden Hockey. Infälld till höger är Geerth Gustavsson (S), ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden.

Foto: Privat/EK (montage)

Eskilstuna kommun2019-11-07 14:17

Nämnden har tidigare gett avslag på Linden Hockeys ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i Sméhallens VIP-loge. Beslutet ändrades dock till Lindens fördel efter att klubben överklagat till förvaltningsrätten.

Nu är det kommunens tur att överklaga. 

I onsdags tog Geerth Gustavsson (S) ett ordförandebeslut för nämndens räkning där man begär att kammarrätten ska ändra förvaltningsrättens dom och avslå ansökan. Detta prövas inte per automatik utan först om kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Nämnden har även begärt inhibition vilket skulle innebära att Linden Hockeys serveringstillstånd inte gäller innan kammarrätten prövat ärendet.

För Linden Hockey kom beslutet oväntat. Inom klubben trodde man att förvaltningsrättens ändring av domen innebar att Linden har ett serveringstillstånd. Det var först när man vände sig till en livsmedelsleverantör som det visade sig att slutsatsen var fel.

– Det var en ren slump att jag fick reda på det. Vi skulle nämligen börja handla alkohol hos en leverantör som berättade för oss att vi inte har något tillstånd. Då vände jag mig till kommunen och fick svaret att beslutet har överklagats, säger Lindens klubbchef Anders Björk.

Han skrattar lite uppgivet och konstaterar att "det är lite tungjobbat"

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det är uppenbart att politikerna inte vill ha elitidrott i Eskilstuna. Titta hur det ser ut i andra kommuner. Där har var och varannan arena serveringstillstånd. Man vill förstås locka ny publik och skapa fler upplevelser kring idrottsevenemangen. Våra sponsorer vill kunna ta med kunder på event. Det är så Idrottssverige ser ut i dag, säger Anders Björk.

Geerth Gustavsson (S) är ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden. Han säger att nämnden inte delar förvaltningsrättens bedömning. Han vill att kammarrätten avgör vilken tyngd kommunens alkoholpolitiska riktlinjer har i förhållande till alkohollagens bestämmelser.

– Det är inte givet att förvaltningsrätten har rätt. Vår uppfattning är att alkohol och idrott inte hör ihop och vi tycker att det är väsentligt att frågan om riktlinjernas värde prövas.

Är ni rädda för att Lindens serveringstillstånd skulle betyda att andra föreningar, som Guif, också skulle få klartecken att servera alkohol?

–Ja, det är ytterligare ett skäl till att vi överklagar. Får vi inte rätt i kammarrätten så måste vi ändra våra riktlinjer och då är risken att alla har rätt till serveringstillstånd, säger Geerth Gustavsson.

Frågan kan i praktiken vara avgjord redan innan kammarrätten sagt sitt om prövningstillstånd och eventuell inhibition. Överklagandet skulle vara inne senast tre veckor efter förvaltningsrättens dom. Det klarade kommunen till viss del. Den första versionen, som skickades in i rätt tid, var dock undertecknad av en tjänsteman. Enligt nämndens egen delegationsordning ska dock överklaganden undertecknas av tjänstgörande ordförande i berörd nämnd.

När misstaget uppdagades skickades en komplettering till  kammarrätten, undertecknad av Geerth Gustavsson. Den handlingen skickades dock in i onsdags, efter att treveckors-gränsen passerat.

Om det förändrar något i sak i dagsläget oklart. Kammarrätten väntas fatta beslut inom kort.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!