Kommunen söker extrapersonal inom vården

Eskilstuna kommun söker personal som vill jobba extra inom vård och omsorg på helgerna.

Eskilstuna kommun 5 december 2019 16:53

Den nya anställningsformen innebär att man jobbar schemalagd i genomsnitt varannan helg på en tjänstgöringsgrad mellan 24 och 60 procent.

– Det är normalt inget vi förordar men vi inför detta på prov. Vi vänder oss till dem som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg men som har någon annan huvudsysselsättning. Det kan vara studier, eget företagande eller deltidsarbete hos en annan arbetsgivare, säger Mattias Kjellqvist, utredare på vård- och omsorgsförvaltningen.

De arbetsområden som är aktuella återfinns till exempel på gruppboenden inom LSS-verksamhet, på vård- och omsorgsboenden eller inom hemtjänsten.

– En av anledningarna till att vi testar detta är för att kunna hitta potentiella medarbetare som vi kan knyta till oss, inte minst studenter som vi hoppas kunna få intresserade av vård- och omsorgsyrken.

Mattias Kjellqvist framhåller också att vårdens kvalitet blir bättre.

– Genom att det är samma personal som kommer på helgerna får vi en kontinuitet som bidrar till att skapa en trygghet hos brukarna.

Initialt handlar det om 50 visstidsanställningar till och med den 31 maj. Sista ansökningsdag är den 7 januari 2020.

– Det kan röra sig om fler än 50 tjänster, men vi börjar där. Vi har skrivit ett lokalt kollektivavtal för den här anställningsformen och att vi har den 31 maj som slutdatum beror just på att det är ett test.

De nya tjänsterna går inte att kombinera med en annan anställning inom kommunen.

– Vi ser det här som en fantastisk möjlighet för dem som vill sommarjobba hos oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa