Kommunen tankar fossilt i miljöbilarna

Eskilstuna kommun har uppnått sitt mål om en fossilfri fordonsflotta men en stor andel av bilarna tankas fortfarande med fossilt bränsle.

Eskilstuna kommun 30 september 2019 06:11

Den fordonspark som Eskilstuna kommun äger består sedan en kort tid tillbaka enbart av fossilfria fordon, vilket har varit ett viktigt mål i kommunens långsiktiga miljöarbete. Fordonsflottan uppgår till cirka 400 registrerade personbilar, exklusive de kommunala bolagen. Merparten, cirka 250, är biogasbilar som även kan tankas med bensin, 85 av bilarna drivs med el, drygt 50 med syntetiskt diesel och resten på etanol.

Men bilarna tankas inte alltid med avsett bränsle, långt därifrån. 

– Lite grann beroende på hur man räknar visar det sig att cirka 65 procent av det bränsle som tankas fortfarande är fossilt, säger Linus Lakso, gruppledare för Miljöpartiet.

Förutom att skadliga klimatgaser fortsätter att släppas ut är det fossila bränslet dessutom dyrare.

– Biogasen är billigare än bensin så det blir en ekonomisk förlust. Men framför allt känns det otroligt dumt. Kommunens fordonsenhet har gjort ett fantastiskt bra jobb med att successivt byta ut alla bilar för att vi ska nå målet. Och sen fortsätter vi att tanka fossilt, säger Linus Lakso som oroas över de signaler "feltankandet" ger.

– Målet om en fossilfri fordonsflotta faller ju platt och det känns som att Eskilstuna kommun inte tar klimatarbetet på så stort allvar som man borde. Det är pinsamt helt enkelt.

Han menar att det finns ett drag av konservatism i orsakerna till varför så många tankar fossilt.

– Många gör det av gammal vana, andra säger att de inte vet hur man tankar biogas.

Mohammad Deravian är chef på fordonsenheten och han bekräftar uppgifterna om andelen som tankar fossilt.

– Det ligger på cirka 60 procent och det är inte den balans vi vill ha. 10-15 procent är en rimlig nivå. Sedan ska man veta att det finns olika skäl till varför de anställda tankar fossilt. Ett skäl är den grupp som jobbar utanför stan, de har inte samma möjlighet att tanka biogas på Mått Johanssons väg, som ju är det enda tankstället.

Fordonsenheten erbjuder redan i dag en avgiftsbelagd tjänst där bilarna tankas med rätt bränsle i förväg. Linus Lakso skulle gärna se att det skulle vara gratis.

– Vi har genom ett nämndinitiativ till servicenämnden föreslagit att man tar ut en dubbel avgift när fossilt bränsle tankas i onödan. De pengar man då får in kan täcka kostnaderna för fordonsenhetens tanktjänst och ett eventuellt överskott kan gå som extra resurser till skolan, vården eller andra viktiga områden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kommentera
Läs mer!

Insändare: Förslag för ett nytt grönt folkhem i Eskilstuna

Förslag för ett nytt grönt folkhem i Eskilstuna

Debatt: Eskilstuna behöver en klimatoffensiv

Eskilstuna behöver en klimatoffensiv
Ämnen du kan följa