Linden fick inget stöd av överdomstol

Högsta förvaltningsdomstolen ser ingen anledning att ändra på kammarrättens beslut om att inhibera Lindens serveringstillstånd.

Högsta Förvaltningsdomstolen gick inte Linden Hockey till mötes.

Högsta Förvaltningsdomstolen gick inte Linden Hockey till mötes.

Foto:

Eskilstuna kommun2019-11-26 19:23

Linden Hockeys strävan efter ett permanent serveringstillstånd i Sméhallen har mötts av ännu en motgång. Tillståndsmatchen som hittills resulterat i ett avslag (i miljö- och räddningstjänstnämnden) och ett bifall (i förvaltningsrätten) följdes av att kommunen kontrade med en överklagan till kammarrätten och en begäran om inhibition. 

Kammarrätten gick kommunen till mötes på båda punkterna genom att bevilja prövningstillstånd samt besluta om att tillsvidare dra tillbaka det av förvaltningsrätten beviljade serveringstillståndet.

Linden Hockey menade att det förekommit juridiska felaktigheter i det att kommunens överklagan undertecknades av fel person och överklagade därför i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen.

På måndagseftermiddagen fattade Högsta förvaltningsdomstolen sitt beslut. Den väljer att inte meddela Linden Hockey prövningstillstånd. Det innebär i praktiken att ärendet är tillbaka hos kammarrätten och innan kammarrätten har behandlat ärendet får Linden inte servera någon alkohol. Det kan ta flera månader och möjligtvis hinner hockeysäsongen avslutas innan dom faller.

Linden Hockey har framfört att ett serveringstillstånd kan vara avgörande för klubbens verksamhet. "Vi måste konkurrera mot likvärdiga aktörer/föreningar i Idrottssverige och i kommunen där alkoholtillstånd godkänts", skriver klubben i överklagandet, och tillägger att ett inhibitionsbeslut riskerar att leda till "allvarliga konsekvenser för vår fortsatta verksamhet".

Karta: Smehallen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!