Minus har vänts till plus i kommunens prognos

Prognosen för Eskilstuna kommuns resultat för 2019 visar att sparåtgärderna vänt minus till plus. Men mer behöver göras enligt majoriteten.

Den politiska majoriteten med Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) och Jimmy Jansson (S) konstaterar att de beslutade sparåtgärderna vänt ett befarat underskott för kommunen 2019 till ett prognosticerat överskott på 24 miljoner.

Den politiska majoriteten med Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) och Jimmy Jansson (S) konstaterar att de beslutade sparåtgärderna vänt ett befarat underskott för kommunen 2019 till ett prognosticerat överskott på 24 miljoner.

Foto: Lars Skärlund

Eskilstuna kommun2019-10-01 10:15

När prognosen i den första delårsrapporten i maj visade ett resultat på minus 15,8 miljoner, en avvikelse på 169 miljoner jämfört med budget, började varningslamporna lysa kraftigt i stadshuset. Den politiska majoriteten (S+M+C) beslutade om en rad åtgärder som skulle vända utvecklingen. Bland annat infördes inköpsstopp och restriktivitet för nyanställningar. När den andra delårsrapporten (för perioden 1 januari - 31 augusti) presenterades under tisdagen framkom att det prognosticerade resultatet ligger på 24 miljoner kronor, en förbättring med 39 miljoner kronor. 

– Jag är tacksam för att våra medarbetare lyckats vända ett underskott till överskott, om än ett svagt sådant. Och jag kan vara nöjd över att vi från majoriteten agerade i tid. Men det som har gjorts hittills räcker inte, vi vill ha fortsatt leverans av de åtgärder vi beslutat om, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Sparåtgärderna är tänkta att förbättra årets resultat med 69 miljoner kronor. Hittills har de genererat 43 miljoner. Bland de politiska nämnderna är det framför allt socialnämnden som är det ekonomiska sorgebarnet. Nämndens underskott väntas bli 105 miljoner kronor i år, 30 miljoner mer än vad tidigare beräkningar visat.

– Kostnadsnivån måste ner och vi förväntar oss effekter. Vi kan inte ha en situation där deras kraftiga underskott påverkar andra verksamheter som skola, vård och omsorg, säger Jimmy Jansson som poängterar att kommunens överskottsmål på 2,5 procent ligger fast.

– Det är precis som i ett hushåll, det handlar om att ha fallhöjd.

Enligt kommunalrådet Jari Puustinen (M) väntar tuffa utmaningar.

– Vi måste ha en god ekonomi och hushålla med skattemedlen, annars kan vi inte göra nödvändiga satsningar inom välfärden. Men det finns en stor osäkerhet inom områden som vi inte kan påverka. Hit hör till exempel den väntade anhöriginvandringen till Eskilstuna.

Räknar man in engångsposter som exploateringarintäkter (försäljning av kommunal mark) och utdelning från de kommunala bolagen hamnar 2019 års resultat på 123 miljoner kronor.

Eskilstuna kommun har redovisat ett positivt resultat de senaste 14 åren. Risken att sviten bryts är enligt prognoserna sannolikt som störst 2022 då kommunens resultat väntas hamna på blygsamma 1,9 miljoner kronor. En bidragande orsak till det är att Eskilstuna tappar 20 miljoner kronor i det nya reviderade utjämningsbidraget mellan landets kommuner från och med 2020.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!