Så vill majoriteten använda pengarna

80 av de 300 miljoner som kommunen får in genom bostadsförsäljningen läggs i en buffert. Resten fördelas på olika satsningar under tre års tid.

Upprustning av skoltoaletter är ett av de områden som majoriteten vill använda pengarna från bostadsförsäljningen till.

Upprustning av skoltoaletter är ett av de områden som majoriteten vill använda pengarna från bostadsförsäljningen till.

Foto: TT

Eskilstuna kommun2019-10-08 17:19

De 300 miljoner som majoriteten räknat in som sin andel av bostadsförsäljningen ska fördelas på följande områden fram till 2023.

* Skapa jobbcentrum i Fröslunda och Årby. Syftar till att få fler i arbete och stärka stadsdelarna. Kostnad: 20 miljoner per år 2020-2023. 

* Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Ska bland annat få igång ett fungerande system kring kameraövervakning. Kostnad tio miljoner kronor per år 2020-2023. Satsningen riskerar dock att försenas då Datainspektionens handläggningstider för tillståndsprövning är väldigt långa.

* Digitalisering. Kostnad: tio miljoner per år 2020-2023. Ett av de områden som berörs är digitaliseringen av ansökan om försörjningsstöd.

* Trygga och trivsamma skolmiljöer. Handlar om att återställa eftersatt skötsel av ytskikt och fräscha upp toaletter, omklädningsrum och duschutrymmen i skolorna. Behoven beskrivs som akuta på flera skolor.

* Idrottslyftet. Fräscha upp omklädningsrum och lokaler i idrottshallar och arenor. Kostnad: 30 miljoner.

80 miljoner kronor läggs i en buffert.

– De 300 miljonerna går ju inte att göra permanent drift av. Det är engångspengar som vi ändå kan fördela över flera år och som gör att vi kan göra nödvändiga satsningar inom viktiga välfärdsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). 

– Vi står också inför historiskt höga investeringsnivåer. Vi ska bygga 70 förskoleavdelningar, fem nya grundskolor,  ett vård- och omsorgsboende om året och andra anläggningar och infrastruktur, säger kommunalrådet Arne Jonsson (C).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!