Satsning på solceller och äppelodling

Solcellspark, äppelmusteri och växthus för odling av melon, tomat och gurka. Med början nästa år tar Klara visions satsning i Kjula form på allvar.

Eskilstuna kommun 22 oktober 2019 04:30

Det är entreprenörerna Mattias Stjernström och Tobias Spångberg som tillsammans med Mattias fru Stina Söderström står bakom projektet genom sitt företag Klara vision. Sedan tidigare har Mattias och Tobias genom bolaget Klara renewable byggt och drivit solcellsparken längs E20, mitt emot logistikparken. Anläggningen, som är Sveriges största privatägda solcellspark, ska nu flyttas till ett område väster om Kjula tätort på tre hektar jordbruksmark som Mattias Stjernström köpt.

– Tobias och jag har sysslat med företagsutveckling kring bostäder i 20 år och känner båda att vi ville göra något mer, något annorlunda. Så tanken växte fram på att ha en liten odling, att kunna vara ute i naturen och fixa några dagar i veckan, säger Mattias Stjernström.

I juli nästa sommar räknar han med att flytten av solcellsparken ska vara klar.

– De kommer att stå på rad i öst-västlig riktning i stället för  i traditionellt söderläge. På det viset får vi förvisso en något lägre elproduktion men å andra sidan håller panelerna i 40 år i stället för 30. Dessutom är det klar fördel att vi nu äger marken de står på. 

Ett år senare ska äppelodlingen vara i gång.

– Vi har beställt 1000 äppelträd som ska planteras och växa i spaljéer med en meters mellanrum. 2022 räknar vi med att bygga ett äppelmusteri samt flera växthus där vi bland annat ska odla melon, gurka och tomat. 

Tanken är att det som odlas ska kunna säljas på den lokala marknaden i Eskilstuna.

– Vi vet inte ännu om det kommer att ske i form av en gårdsbutik, det får tiden utvisa.

Totalt räknar Klara vision med att investeringarna kommer att kosta någonstans mellan sju och tio miljoner kronor.

– Vi har båda jobbat stenhårt i 20 år och använder nu en del av de pengar vi tjänat. Och vi gör det för att vi vill det här, jag tror att den del som har med odlingsprocessen att göra ligger i vårt mänskliga dna.

En bärande del i projektet är också att bygga något som är ekologiskt och långsiktigt hållbart.

– När anläggningen står klar hoppas vi att den också ska kunna fungera som ett utbildningscentrum för hur man kan kombinera energiproduktion och matframställning. Vi kommer att använda moderna digitala verktyg i integrerade system där vi gräver ner sensorer i marken som mäter energi, samlar in data som sedan används för att räkna ut när man måste vattna och när det är dags för gödning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa