Sportamores försäljning fortsätter att öka

E-handelsföretaget Sportamore, med sitt 23 000 kvadratmeter stora lager i Eskilstuna logistikspark i Kjula, ökar försäljningen.

Eskilstuna kommun 22 oktober 2019 21:15

– Årets tredje kvartal har varit ett roligt och viktigt kvartal för Sportamore. Vi fortsätter leverera planenlig tillväxt, den totala försäljningen växer med 17,4 procent, säger Johan Ryding, vd på Sportamore.

Rörelseresultatet stärktes till 2,8 miljoner kronor, det ska jämföras med minus 0,5 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

– Vårt långsiktiga arbete med automation, effektivitet och skalbarhet materialiseras i faktisk lönsamhet. Det signalerar ett tydligt trendbrott i koncernens resultatutveckling, säger Johan Ryding.

Företagets genomsnittliga ordervärde ökade med 13 procent.

– Utvecklingen drivs av införandet av lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga marknader vilket föranlett ett ökande antal varor per order men också stigande genomsnittligt försäljningspris. Denna förändring ger stor påverkan på koncernens kostnadsstruktur per order och innebär att lönsamheten förbättras radikalt.

Ett ökat inslag av automatiserad prissättning och bättre kampanjarbete har medfört att Sportamore dessutom stärker bruttomarginalen med 1,6 procentenhet.

– Vårt ihärdiga lönsamhetsfokus börjar nu på allvar förbättra koncernens resultaträkning. Vid sidan av arbetet med att öka ordervärdet har vi också genomfört en rad satsningar på automation för skalbarhet och effektivitet. Detta leder till att rörelsekostnader exklusive varu- och marknadsföringskostnader som andel av rörelsens intäkter under perioden utvecklas positivt, menar Johan Ryding.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa