Stor biogasanläggning byggs på Lilla Nyby

Eskilstuna Energi och miljö avser att bygga en biogasanläggning på Lilla Nyby för 176 miljoner kronor. Bolaget har redan beviljats bidrag på 78,5 miljoner kronor.

Eskilstuna kommun 3 december 2019 09:51

Det kommunala energibolaget har utrett frågan om en biogasanläggning en längre tid. Av fyra lokaliseringsalternativ har ett område på avfallsanläggningen Lilla Nyby bedömts som bäst. En ansökan om förhandsbesked om bygglov har lämnats in till kommunen. Där framgår att anläggningen är tänkt att byggas på ett 20 000 kvadratmeter stort skogsbeklätt område mellan deponin och nordväst om bergtäkten.

Anläggningen ska producera biogas av det matavfall som samlas in, men även gödsel från lantbruket.

– Anläggningen skulle behöva 15 000 ton rötbart material per år och det är i princip allt matavfall från Eskilstuna och Strängnäs. Utöver det rör det sig om cirka 20 000 ton gödsel, säger  Vesa Hiltula återvinningschef och projektansvarig på Eskilstuna Energi och miljö. 

 Biogasen som produceras ska främst användas till bussar i kollektivtrafiken samt kommunens fordon.

– Gasen kommer även att vara tillgänglig för alla som vill tanka och dessutom ge ett överskott som vi kommer att sälja på marknaden. 

Investeringen beräknas uppgå till 176 miljoner kronor. Bolaget har redan beviljats stöd; 58,5 miljoner i statligt stöd från Klimatklivet samt 20 miljoner i investeringsbidrag från Drive LBG, ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. 

– Det finns stora vinster med egen produktion av biogas. Framför allt handlar det om att minska miljöpåverkan i vår region. Men det finns även en betydande kommersiell aspekt – att sälja vår egenproducerade biogas blir lönsamt för oss, säger Vesa Hiltula som räknar med att satsningen ska generera 20 nya jobb.

Den 11 december ska Eskilstuna Energi och miljös styrelse besluta om huruvida planerna på en ny biogasanläggning ska gå vidare. Avgörande beslut fattas av kommunfullmäktige i februari. Därefter ska en tillståndsansökan skickas till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala. Vesa Hiltula räknar med att ett tillstånd ska kunna vara klart under 2021.

– Vår plan är att produktionen ska kunna vara igång i juni 2022. 

Den närmsta bebyggelsen ligger 500 meter från den tänkta placeringen. Men att anläggningen skulle orsaka några olägenheter i form av lukt eller buller ser inte Vesa Hiltula.

– Det ska inte läcka ut något och det låter ingenting. Och några ökade transportmängder rör det sig inte om så jag ser ingenting som skulle störa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Varför blir biogas dyrare när bensinen blir billigare?

Varför blir biogas dyrare när bensinen blir billigare?

Energi tema på näringslivsdialog: "Stora skillnader i priser i landet"

Energi tema på näringslivsdialog: "Stora skillnader i priser i landet"