Vill ha skattelättnad för små ölproducenter

Även svenska små bryggerier bör få möjlighet att betala lägre alkoholskatt, hävdar Eskilstuna Ölkultur tillsammans med kollegor.

Eskilstuna kommun 18 november 2019 19:17

Stora bryggerier kan sälja billig öl medan små oberoende företag har svårt att konkurrera med priset på grund av sina högre tillverkningskostnader per liter. Antalet småbryggerier i Sverige har ökat rejält på tio år, inte minst i glesbygd och på små orter, men de har svårt att växa till sig och få lönsamhet. Konkurrensen från de stora ölproducenterna här och utomlands är svår. 

Ett av de små lokala bryggerier som kämpar i motvind är Eskilstuna Ölkultur, som sålde öl för drygt fem miljoner kronor 2018. 

– Vi betalade 0,9 miljoner kronor i alkoholskatt. Ett stöd på samma villkor som i övriga Europa minskar våra kostnader med nästan en halv miljon kronor vilket motsvarar en heltidslön, säger vice vd Anders Olsson.

Inom EU finns alltså ett undantag som ger små bryggerier möjligheten till lägre alkoholskatt, och det undantaget använder sig alla medlemsländer av – utom Italien och Sverige. Nu vill Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier att ett stöd enligt EU:s regler införs även här. Deras förslag till differentierad alkoholskatt visar att ett sådan ger Sverige ett skattebortfall på 53 miljoner kronor men förbättrar småföretagens tillväxt- och exportmöjligheter,  och sätter fler invånare i sysselsättning.

Eskilstuna Ölkultur har bjudit in Sörmlands riksdagsledamöter att komma och ta del av föreningens rapport. Hittills har två politiker tackat ja; Martina Johansson (C), som besökte Ölkultur på måndagen, och Hans Ekström (S), som tittar in nästa vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa