Så ska kommunanställda bete sig på facebook

Nu inför Eskilstuna en policy för hur de anställda ska bete sig på twitter och facebook.

8 april 2011 19:09

Kommunen vill öka sin närvaro i de sociala medierna. Kommundirektör Pär Eriksson är, liksom kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), aktiv på nätet och bloggar regelbundet om arbetet.

– Samtalstonen på facebook skiljer sig markant från de politiska samtal som normalt förs i stadshuset och det är bra. Det man måste tänka på när man skriver i kommunens namn är att man trots detta är en representant för en myndighet. Därför behöver vi en policy, säger Pär Eriksson.

Regelverket ska uppmuntra till användning av sociala medier, snarare än begränsa närvaron för de anställda. Förslaget läggs fram inför kommunstyrelsen på tisdag nästa vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa