Webb-tv: Traktor provkördes inför VM

Se 100 års industri- och jordbrukshistoria plöja. Vi passade på att filma den unika gamla traktorn när den provkördes. Sedan lastades den för att transporteras till utställningen på VM i plöjning i Östergötland.

10 maj 2011 15:16
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!