Så blir nya bussnätet

Länstrafiken har nu presenterat det nya busslinjenätet i Eskilstuna. Den 11 december träder förändringarna i kraft.

14 september 2011 09:39

Den nya busstrafiken är så gott som helt färdigplanerad, och det är en hel del som har stuvats om. Några ytterligare justeringar kan tillkomma under hösten och vintern, men preliminärt så genomförs bland annat följande förändringar:

- Linje 2 (Torshälla – Borsökna) döps om till linje 1. Varannan tur vänder i Mesta, varannan tur kör hela vägen till västra Borsökna.

- En ny linje 22 införs mellan Torshälla (Säby) och Mesta (Gärdesvägen) via Tuna Park.

- Torshälla får en ny snabblinje, 40, som rullar hela vägen Östra torget–Fristadstorget utan stopp.

- Linjer 1, 12, 13, 19 och 20 bakas om och ersätts av linjer 2, 3, 5, 6 och 7.

- Linje 16 ersätts av linje 7 som förlängs och går hela vägen Folkesta–Fristadstorget–Odlaren.

- Nya linje 6 trafikerar en tidigare otrafikerad sträcka, Fristadstorget–Gillbergaplan–Bryggartorpsgatan–Rosenhällsgatan–(...)–Snopptorp.

- Linje 11 byter namn till 4, linje 15 blir 21 och linje 14 blir 20.

- Flera nya landsbygdslinjer införs: 8 (Västermo–Fristadstorget–Ärla), 9 (Hållsta–Fristadstorget–Sundbyholm) och 23 (Hällby–Kvicksund).

För en mer komplett bild över de kommande förändringarna kan du ladda ner den gamla.

På fredag 16 september öppnar Länstrafiken också sitt nya Kundcenter i Eskilstuna-Kurirens lokaler på Rademachergatan 16.

Nya stadsbussar med gasdrift kommer att sättas in i trafiken under november och december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa