Fler områden uppmanas koka dricksvattnet

(Uppdaterad 15/10) Boende i Röksta, Årby, Helgestahill, Ärna, Slagsta, samt Mälarstranden, Tumbo och Eskilstunasidan av Kvicksund uppmanas nu att koka dricksvattnet som ska användas till matlagning och dryck. Efter att det precis som i Torshälla, Skiftinge och Sundbyholm hittats förhöjda halter av coliformera bakterier i dricksvattnet. Eskilstuna Energi och miljö kommer hålla en ny presskonferens under lördagen.

14 oktober 2011 15:30

Det var igår eftermiddag som Eskilstuna Energi och miljö gick ut med att förhöjda halter av coliforma bakterier hittats i dricksvattnet i Torshälla, Skiftinge och Sundbyholm.

Nu meddelar Eskilstuna Energi och miljö att de har funnit liknande bakteriförekomster i Röksta, Årby, Helgestahill, Ärna, Slagsta, Mälarstranden, Tumbo och Eskilstunasidan av Kvicksund. Områdena ligger längs samma ledningssträckning som de tidigare berörda områdena. De halter som uppmätts är för höga för att vara godkända, men är fortfarande under de gränsvärden som gäller för exempelvis egna brunnar.

I övriga delar av ledningsområdet har Eskilstuna Energi och miljö nu fått bekräftat godkända prover.

Enligt Eskilstuna Energi och miljö arbetar alla tillgängliga resurser nu för att finna orsaken till problemet. Exempelvis spolas ledningarna i områdena för att få in ett nytt fräscht vatten i dricksvattenledningarna. Rekommendationen om kokning ligger kvar i hela det berörda området tills vidare.

Eskilstuna Energi och miljö vill förtydliga att det inte rör sig om att avloppsvatten (urin och avföring) kommit i kontakt med vatten.

Eskilstuna Energi och miljö höll en presskonferens på fredagseftermiddagen. Vad som orsakar de förhöjda halterna av coliforma bakterier i dricksvatten vet man fortfarande inte. Men arbetet med att hitta orsaken fortgår.

Det kommer att ta minst en vecka från och med i dag innan det i de berörda områdena går att sluta att koka dricksvattnet innan man använder det till dryck och matlagning. Men det förutsätter att inte proverna längre visar på förhöjda halter av coliforma bakterier. Men det kan ta betydligt längre tid.

Om du får magbesvär och misstänker att det beror på vattnet så ska du söka upp en vårdcentral för provtagning enligt Sörmlands smittskyddsläkare Carl-Gustaf Sundin.

Under lördagseftermiddagen håller Eskilstuna Energi och miljö en ny presskonferens. Den kommer Eskilstuna-Kuriren att bevaka.

På Eskilstuna Energi och miljö:s hemsida kommer informationen att uppdateras löpande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!