Hells Angels överklagar skyltbeslut

Skyltkriget mellan Hells Angels och Eskilstuna kommun går vidare.
Nu har mc-klubben överklagat kommunens senaste viteshot om skylten i fönstret på klubblokalen inte togs bort.

24 januari 2012 06:03

Hells Angels har efter viteshot från kommunen tvingats plocka ner skyltar från sin klubblokal vid tre tillfällen, senast i januari i år. Den här gången försökte mc-klubben med en ny variant, nämligen att sätta upp sin logga på insidan av ett fönster och belysa den inifrån.

Efter kommunens vitesföreläggande på 100 000 kronor plockades loggan bort. Men uppenbarligen ger sig inte klubben. Riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, är juridiskt ombud i ärendet. Genom sitt juridiska ombud Payback Sverige överklagar klubben kommunens beslut till länsstyrelsen. Peter Schjerva är ordförande i Payback Sverige. 

Bland annat hänvisas till ett bygglovsbeslut från april förra året som tillät att tre fönster på söderfasaden byttes ut och att stadsbyggnadsnämnden i samband med detta påtalade att invändig planlösning inte prövas i samband med bygglov.

"Det skulle få helt oöverblickbara konsekvenser om Sveriges myndigheter skulle få rätt att via domslut eller på annan juridisk grund fatta beslut om vad folk väljer att placera såsom prydnar i eller kring fönster", skriver Peter Schjerva i överklagandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!