Tunga namn kräver mer pengar till MDH

Regeringen måste satsa på Mälardalens högskola. Det kräver en rad sörmländska företrädare för myndigheter och näringsliv, i ett brev till utbildningsminister Jan Björklund.

27 februari 2012 15:23

I brevet framhåller man högskolans betydelse för länets utveckling och kompetensförsörjningen i regionen. Som exempel nämns att 60 procent av personer med högskoleutbildning i Eskilstuna kommun har sin examen från Mälardalens högskola.

Bland undertecknarna märks landshövding Bo Könberg, regionförbundets ordförande Viking Johnsson (S) och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna Jimmy Jansson (S). Också Eskilstuna Fabriksförening står bakom skrivelsen.

Skälet till att brevet skickas just nu är att regeringen förbereder en forsknings- och innovationsproposition senare i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!