Ännu inga konkreta spår efter källa till dieselutstläpp

Arbetet med att försöka spåra dieselläckan vid Bukettens nedlagda växthus i Eskilstuna går vidare. Hittills är efterforskningarna resultatlösa och kommunens gemensamma insatsgrupp har i alla fall officiellt inga teorier.

13 mars 2012 10:12

– Det kan dock än en gång understrykas att det inte finns någon som helst risk för det dricksvatten som distribueras. De åtgärder som vidtas är med allra största sannolikhet tillräckliga för att skydda utrinning i ån, säger Carina Färm, affärsområdeschef på Eskilstuna Energi och Miljö och fortsätter:

– Men för att vara helt säkra installeras under tisdagen ett mobilt reningsverk efter den sista oljefällan i det aktuella diket. Detta för att rena det vatten som eventuellt lyckas passera.

Att någon av misstag skulle dricka nedsmutsat vatten bedöms som obefintlig. Det behövs inte mycket diesel för att det ska lukta avskräckande.

Kommunens insatser koncentreras till ett område på mindre än en kvadratkilometer och man konstaterar att det hela tiden sker en tillrinning av förorenat vatten till en för området gemensam avloppsbrunn. Men där har man nu grävt upp så att utsläppet inte ska kunna ta sig vidare och det därmed också blir enklare att pumpa bort det kontaminerade.

Man går också parallellt ut och informerar ägarna till alla närliggande fastigheter, merparten fritidshus, om att vara vaksamma även om risken anses vara minimal för skada.

Miljöpolis från ekoroteln i Nyköping fortsätter under tisdagen sitt utredningsarbete och hoppas givetvis kunna hitta källan. Vad man kommer fram till ska sedan ligga till grund för ansvarsfrågan men åtal för miljöbrott ligger nära till hands om man lyckas hitta någon skyldig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa