Äldreboenden måste upprätta bemötandeplaner

Vuxenförvaltningen riktar krav på Eskilstunas äldreboenden. Bemötandeplaner för boende med demenssjukdomar måste tas fram och införlivas i verksamheterna.

12 maj 2012 06:06

Vilka förmågor finns kvar och vilka har fallit bort? Vilka samtalsämnen gör åldringen glad och vilka bör man undvika?

Det är information som ska framgå kring varje person med demenssjukdom som bor på Eskilstunas äldreboenden. Dokumentationen ska ligga till grund för den dagliga vården och bemötandet. Men där har Eskilstunas vård- och omsorgsboenden ännu en del förbättringsmöjligheter. Det framgår av den verksamhetsuppföljning som vuxenförvaltningen genomfört på sex äldreboenden och två korttidsboenden.

– Bemötandefrågor ska ingå i dokumentationen om alla våra brukare, oavsett diagnos, men när det gäller personer med demenssjukdom är det också en behandlingsmetod, säger demenssjuksköterskan Pia Holm

I stort uppfyller verksamheterna kraven enligt socialtjänstlagen. Resultaten visar att brukarna har tillgång till känd kontaktpersonal och att de boende har tillgång till minst två gemensamma aktiviteter per vecka. På de flesta ställen, men inte alla, finns tillgång till trivsam utemiljö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Hedlund