De föreslås bli kommunala friskolor

Förskolor och grundskolor i Eskilstuna har erbjudits att delta i ett projekt kring "självstyrande enheter", eller kommunala friskolor. Nu är det klart vilka skolor som erbjuds att vara med.

26 oktober 2012 06:00

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att erbjuda skolor i Eskilstuna att delta i projektet. Syftet med så kallade självstyrande enheter, eller kommunala friskolor, är att ge deltagarna större friutrymme vad gäller befogenheter och verksamheter. Det betyder bland annat att skolorna själva ska ansvara för budget, verksamhetsplan samt över- och underskottshantering.

I våras gavs skolor och förskolor möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i det treåriga projekt som börjar från och med terminsstarten i augusti 2013. Efter de tre åren ska verksamheten utvärderas varpå ett nytt beslut ska fattas om eventuell fortsättning.

Årbyskolan och Björktorpsskolan har inkommit med intresseanmälningar – och nu föreslår kommunens tjänstemän att politikerna i kommunstyrelsen ger klartecken till de skolorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matthias Johansson