Större betygsgap mellan pojkar och flickor

Skillnaden mellan pojkars och flickors slutbetyg i grundskolan ökar. Det konstaterar Skolverket i sin nya betygsstatistik. Utvecklingen är densamma i Eskilstuna.

8 november 2012 12:20

Statistiken visar också att färre pojkar blir behöriga till gymnasieskolan, för flickorna är utvecklingen den motsatta. I morgondagens papperstidning kan du läsa hur slutbetygen skiljer sig åt mellan de olika skolorna och hur man arbetar för att jämna ut skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa