Parken Zoos gnuer åts upp på fest

Parken Zoos gnuer som avlivades 2009 slutade på grillgallret vid en kvartersfest året därpå. Det uppger flera källor till Eskilstuna-Kuriren. Vet du mer om grillfesterna? Kontakta redaktionen på telefonnummer 016 - 15 61 56

4 januari 2013 06:00

– Det gjordes ingen hemlighet av att köttet kom ifrån Parken Zoo, säger en person som varit med på en grillfest där det serverades kött från parkens djur.

En Parken Zoo-anställd som var med ger ett dubbeltydigt svar när tidningen hör av sig:

– Jag vet ingenting. Jag får inte säga någonting.

Att kött från avlivade djur ät upps är historiskt sett inte ovanligt. Ofta används också kött från avlivade djur som foder åt rovdjur.

En tidigare anställd på Parken Zoo ställer sig dock frågande till hur bra gnuköttet verkligen var. Djuren som avlivades 2009 var både gamla och medicinerade.

Parkens vd Torbjörn Bergvall var inte vd då gnuerna avvecklades men han har sökt svar om vad som hände med gnuerna via medarbetare.

– Den 12 november 2009 avlivades en äldre hona och en äldre hane. Honan hade ålderskrämpor och hanen var aggressiv. Den 5 oktober 2010 avlivades två honor. De gick inte längre att hålla tillsammans med bongoantiloperna (bevarandeprojekt) på grund av bråk/skador.

Skälet till att man valde att hålla bongoantilop i stället för gnu, var att parken sedan tidigare i sin strategi och i kollektionsplanen valt att satsa på arter som ingår i bevarandeprojekt. Dit hör bongoantilop men inte gnu.

Torbjörn Bergvall förnekar dock bestämt att det förekommit någon grillfest med djur från Parken Zoo.

– Det här måste komma från någon som av illvilja vill skapa negativ publicitet kring Parken Zoo och jag tycker det börjar likna rena parodin, säger han.

I dagens Eskilstuna-Kuriren ger vi dig hela historien om gnuerna. Klicka här för att köpa ditt digitala lösnummer!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa