Friskolorna sätter överbetyg

Fristående gymnasium i Eskilstuna ger merparten av sina elever högre mattebetyg än vad de presterar på nationella prov.

8 februari 2013 05:38

Skolverket samlar sedan två år tillbaka in kursbetyg och resultat på nationella från landets gymnasieskolor. En jämförelse har visat att fristående gymnasier i större utsträckning än kommunala sätter högre betyg än provresultaten. Störst är skillnaderna i matematik.

Henrik Sundström som är undervisningsråd på skolverket är försiktig med att dra slutsatser.

– Kanske, kanske kan en tolkning vara att betygen används som konkurrensmedel. Men det är ren spekulation, även om det inte är en helt osannolik förklaring.

Läsåret 2011/2012 var Eskilstunas skolor generösare än rikssnittet. I Sverige som helhet fick till exempel 30,2 procent av gymnasieeleverna överbetyg i matematik. I Eskilstunas kommunala skolor är motsvarande andel 50,0 och i friskolorna 85,4.

En skola sticker ut mer än de andra, nämligen JB Gymnasiet. Här fick nästan nio av tio elever högre betyg än provresultatet i matematik B.

– Anmärkningsvärt, kommenterar Henrik Sundström.

I fredagens papperstidning ger JB Gymnasiets rektor en förklaring till varför skillnaden är så stor. Där redovisas också hur det ser ut bland eleverna i årskurs nio.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa