Kvicksund kan få unik räddningstjänst

De boende i området runt Kvicksund kan snart få en räddningstjänst unik för landet. Det blir möjligt genom ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Eskilstuna och Västerås.

22 mars 2013 10:39

Det handlar om en gemensam så kallad Första Insatsperson (FIP) som snabbt ska kunna rycka in vid olyckor i Kvicksundsområdet, innan den ordinarie räddningstjänsten hinner fram. FIP ska bo och arbeta på orten.

För att FIP-uppdraget ska fungera krävs fyra-fem specialutbildade personer på ett rullande schema och med tillgång till ett specialutrustat fordon. Kostnaden delas mellan de båda kommunerna.

Nu har miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna godkänt förslaget och att insatsen startar som ett treårigt projekt, förutsatt att det också godkänns i kommunstyrelsen. Kostnaden beräknas till 20- 000 kronor om året 2014 och 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa