Fler ambulanshelikoptrar behövs – få satsar

Allt fler landsting investerar i ambulanshelikopter. Näst på tur är Värmland. Sveriges ledande utredare i frågan ser det inte som sannolikt att Sörmland följer efter – trots att det skulle rädda liv.

13 maj 2013 07:23

I dag finnsdet sju "landstingsdrivna" ambulanshelikoptrar i Sverige. Inom fem år väntas det finnas tolv. De tre nordligaste är baserade i Gällivare, Lycksele och Östersund. I Mellansverige finns flygande ambulanser i Stockholm (två sommartid) och i Uppsala. Gotland och Göteborg är platserna för de två sydligaste baserna.

Nästa sommar (efter en sex år lång beslutsprocess) hoppas Värmland ansluta sig till skaran av landsting med egen ambulanshelikopter, upphandling pågår, och i Dalarna utreds frågan.

Lennart Hellqvist är utvecklingsledare och en av dem som vet allra mest om det svenska ambulansflyget.

Han säger att det främsta skälet till att ha ambulanshelikoptrar är att de indirekt räddar människoliv och minskar lidande.

Nya behandlingsformer vid bland annat stroke och hjärtinfarkt gör att möjligheten till ett optimalt tillfrisknande ökar markant om den drabbade får rätt vård snabbt.

– Det är en fråga för respektive landsting att avgöra om man anser sig ha behov en helikopter. Jag har dock aldrig hört att man från Sörmland ska ha uttalat något intresse, säger Hellqvist.

Jörgen Lifvakt är chef för ambulanssjukvården i Sörmland. Han berättar att Sörmland har "ambulanshelikopteravtal" med Stockholm beträffande Sörmlandskusten.

- Annars köper landstinget hjälpen vid varje tillfälle och det är alltid patientnyttan som avgör, berättar han.

Hittills i år har ambulanshelikopter beställts av landstinget Sörmland (där ambulanssjukvården varit inblandad) vid åtta tillfällen. Flygningarna har gått från Eskilstuna och Nyköping.

- Det är främst barn som flygs till Göteborg (Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i) samt barntraumapatienter som flygs till Uppsala (Akademiska sjukhuset).

Tror du att vi skulle vi rädda fler liv med en ambulanshelikopter i Sörmland?

- Det får de som kan mer än jag om nytta kontra kostnad svara på. Jag vet bara att en helikopter är dyr och att man får många vägambulanser för samma pengar. Även om jag talar i egen sak så har vi en bra ambulanssjukvård i Sörmland, säger Jörgen Lifvakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!