10 miljoner ska minska barngrupper

Majoriteten öronmärker 10 miljoner i nästa års budget för att minska förskolornas barngrupper och höja personaltätheten.

25 maj 2013 07:09

De senaste åren har fokus legat på grundskolan i den rödgröna majoritetens skolsatsningar. Men nu ska förskolan få ett lyft.

- Om man tittar på vad kommunerna satsar ekonomiskt har Eskilstuna legat ganska bra till när det gäller förskolan, men pinsamt lågt när det gäller grundskolan, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

- Det är därför vi lyft fram grundskolan de senaste åren, och nu ser vi resultat. Vi ser att vi närmar oss jämförbara kommuner när det gäller kostnader och lärartäthet. Vi ser också att resultatet förbättras.

Däremot kan man nu konstatera att utbyggnaden av Eskilstunas förskola med 1 000 platser de senaste fem åren inte gett det resultat man hoppats på.

- Snittet för barngruppernas storlek är fortfarande högt trots utbyggnaden, konstaterar kommunalrådet Maria Chergui (V).

I nästa års budget satsas 10 miljoner på att höja à-priset per barn. Det innebär cirka 1 500 kronor per barn och år.

- Syftet är att minska barngrupperna och antalet pedagoger på avdelningarna, säger Jimmy Jansson.

Samtidigt ska utbyggnaden av avdelningar fortsätta. Men nu tittar man på andra alternativ en stora, kommunala nybyggen: privata byggherrar, att förskolor planeras in i samband med nyproduktion av bostäder samt att befintliga lokaler byggs om.

Även grundskolan får en slant nästa år för att inte falla bakåt igen – 5 miljoner. Majoriteten lägger också 40 miljoner som ska täcka ökat antal barn och grundskoleelever.

- Men det finns ett orosmoment, nämligen minskade statsbidrag till gymnasieskolan, säger Jimmy Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Österman