Kommungräset växer sig högt

Kommunens allmänna gräsytor lämnas ovårdade som följd av maskinhaveri och krångel hos entreprenören Junnifart AB.

14 juni 2013 16:14

På Eskilstunas kommuns hemsida meddelade de i dag om att gräsklippningen på vissa av kommunens gräsytor är undermålig. Kommunen skyller misskötseln av gräsytorna på gräsklipparentreprenören som är ny för i år och som har problem med sin maskinpark. Kommunen har nu begärt en åtgärdslista från företaget.

Entreprenören, Junnifart AB, som anlitas av kommunen är baserat i Södertälje.

– De har haft lite otur med maskinhaveri, och så har de ju lite svårt att hitta överallt, säger Bo Karlsson som är biträdande förvaltningschef på Eskilstuna kommun.

Kornelia Juhas är VD för Junnifart AB. Företaget har fått låna in maskiner för att klara av gräsklippningen, men det är inte förrän man fått in två nya maskiner som gräsklippningen kommer igång som vanligt.

– Gräset har vuxit sjukt aggressivt i år, och när två av våra maskiner står stillastående hamnar vi efter. Dessutom har det varit problem med att kartorna inte stämmer, säger VD Kornelia Juhas om situationen.

Enligt Juhas ska problemen vara åtgärdade senast nästa vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa