Var felplacerad i särskola – i 13 år?

Skolinspektionen kräver att kommunen utreder om en elev i Eskilstuna varit felaktigt placerad i särskola under hela sin skoltid.

18 september 2013 17:27

Det efter en anmälan från eleven själv.

I anmälan skriver eleven att en utredning gjordes när hen var åtta år och gick i första klass. Eleven blev därpå placerad i särskola där eleven gick i 13 år, alltså under hela grundskolan och gymnasietiden. När eleven tog studenten initierade en lärare en ny undersökning som visade att eleven inte hörde hemma i särskolan och särgymnasiet.

Skolinspektionen kräver nu att skolans huvudman, Eskilstuna kommun, ger svar på flera frågor. Bland annat vill man veta vilka utredningar som gjorts.

Anita Eriksson är utvecklare för särskola och grundskola på kommunen, och den som ska skriva ett yttrande till Skolinspektionen. Enligt henne är den har typen av ärenden ovanliga.

— Nej, det är inte vanligt alls. Det ska ju överhuvudtaget inte uppstå sådana här situationer, det är väldigt noggranna processer och underlag inför sådana här beslut, säger hon.

Hon ska nu sätta sig med rektorn på skolan där eleven gick senast och gå igenom underlaget för att svara på Skolinspektionens frågor. Kommunen har fram till den 24 september på sig att svara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!