Folkestabor överklagar kommunens planer

För ett par år sedan fick 30-talet husägare i Folkesta veta att kommunen på sikt vill jämna deras bostäder med marken, för att ge plats åt en utbyggd kombiterminal. I en ny översiktsplan har bostadsområdet ändrats till handel- och logistikområde. Nu överklagar Folkestaborna.

12 oktober 2013 09:32

De husägare som är kvar i Folkesta har fram till den 31 december på sig att bestämma sig om de vill sälja sina hus.

— Då ska intresseanmälan in till kommunen och den 31 december 2014 ska försäljningen vara avslutad, förklarar Anna Rogalska Hedlund, Centrum för rättvisa, som företräder Folkestaborna mot kommunen och som hjälpt husägarna att överklaga översiktsplanen till förvaltningsrätten i Linköping.

I översiktsplanen, som kommunfullmäktige antog den 29 augusti, har området ändrats till handelsplats för att möjliggöra utbyggnad av kombiterminalen.

Runt 20 familjer har redan känt sig tvingade att sälja sina hus och flyttat. Men Else-Brith och Lars Värlander vill inte flytta.

— Vi vägrar att sälja. Vi trodde att vi byggde för ålderdomens höst, säger Else-Brith.

Hon och flera andra husägare har byggt eller renoverat sina hus själva och bott där så länge att de har kunnat betala av sina lån och nu bor billigare än de skulle kunna göra om de flyttade.

Anna Rogalska Hedlund tycker att kommunen agerat nonchalant.

— Det är fruktansvärt. Det måste finnas tungt vägande samhällsintresse men kommunen har inte ens bemödat sig att utreda frågan grundligt.

Alexandra Eriksson är jurist på Eskilstuna kommun och insatt i Folkestaärendet. Hon håller inte med om att kommunen utrett frågan för dåligt.

Hon tycker inte heller att husägarna ska vara oroliga. Enligt henne finns inga planer för en utökad kombiterminal i dag. Men hon medger samtidigt att det just är det som är planen på sikt.

— Tycker man att det är osäkert får man försöka hitta ett annat alternativ. Men den oron tycker jag till viss mån är obefogad, säger hon.

Finns det till och med möjlighet att utöka bostadsområdet?

— Det har jag svårt att tro. Eftersom man på sikt vill använda den här marken för logistikändamål. Dessutom finns bullerproblematik. Men allt är möjligt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för kommunen och äganderätten inskränks inte av den så husägarna kan inte bli tvingade från hus och hem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Vilhelmson