Bly och granater kvar vid Hugelsta skjutfält

Saneringskostnaderna för Hugelsta skjutfält har redan överstigit 40 miljoner kronor. Området är dock allt annat än rent och framtida räkningar får staten betala.

27 maj 2015 10:00

Advokatbyrån Fröberg och Lundholm har på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) genomfört en ansvarsutredning avseende Hugelsta skjutfält i Grönsta. Drygt 60 år av bland annat provskjutningar, provsprängningar och på senare år destruktion av sprängmedel har medfört att området, strax utanför Eskilstuna, blivit samlingsplats för en mängd blindgångare och föroreningar.

Flera platser på det totalt 90 hektar stora området har sanerats för tiotals miljoner kronor. I två av varandra oberoende utredningar 2009 och 2015 bedöms dock området ännu utgöra en stor risk för människor och miljö.

Tester av militära produkter mellan 1948 och 2001 (av FFV och Bofors) har förorenat delområden med stora mängder bly från ammunitionsrester. Undersökningarna visar också att metalldamm, stålskrot, explosivämnesrester, stendamm, enstaka tändrör samt granater bidragit till föroreningarna och att en del är nedgrävt.

Ansvarsutredningen visar att det är staten som bär det rättsliga ansvaret för i vart fall åren 1948-1991. Staten, genom Näringsdepartementet, anses kunna åläggas ansvar för såväl undersökning som efterbehandling.

Enligt utredningen bör man efter ytterligare utredningar och undersökningar ta ställning till vilka saneringsåtgärder som är ekonomiskt försvarbara och miljömässigt motiverade.

Hur stora kostnaderna för en framtida totalsanering kan bli nämns inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa