Treåring stängdes in i torkskåp på förskola

I slutet av januari upptäcktes flickan i det påslagna värmeskåpet och incidenten var inte den första.

15 juli 2015 21:55

Kränkningarna på en förskola i Eskilstuna mot treåringen började hösten 2014. Flickan blev då slagen vid flera tillfällen av jämngamla barn utan att personalen märkt något. I februari fick skolinspektionen in en anmälan från flickans föräldrar om kränkningarna mot dottern. Ingen i personalen hade uppmärksammat händelserna förutom vid ett tillfälle då flickan blev puttad och fick ett blåmärke på foten.

Dagen innan flickan stängdes in i torkskåpet hittade en av föräldrarna dottern under en rutschkana på förskolans gård. När en av pedagogerna såg de äldre barnen utanför torkskåpet frågade hen om någon fanns i skåpet och barnen nekade. Till slut sade ett av barnen att någon var där inne. Förskolan bytte ut låsmekanismen till ett magnetlås.

Föräldrarna blev lovade att få hjälp av förskolans personal att tillsammans bygga upp dotterns tillit och förtroende. Dock var personalen underbemannad och till slut fanns ingen tid till detta. Förskolan erbjöd även stöd från psykolog men även detta gick i stöpet.

I beslutet står det att förskolan inte förstått att flickan blivit kränkt av skåpsincidenten men när föräldrarna påtalat detta började de utreda händelsen. Skolinspektionen anser inte att förskolan tillräckligt utrett torkskåpsincidenten och inte haft tillräcklig uppsikt över barnet.

– Personalen har brustit och även i säkerhetsfrågan, att det ens var möjligt att skåpet gick i lås. Det som är svårt är att komma fram till att det ska vara kränkande behandling. Skedde det oavsiktligt under lek eller gjorde barnen det för att kränka flickan.

– Det är svårt för oss med kommunikation när barnen är så små. Men oavsett är det en väldigt allvarlig händelse och det räcker inte att barnen bara är på hörbart avstånd, säger Carin Holtz, jurist på Skolinspektionen.

Senast 9 september måste förskolan redovisa sina rutiner för tillsynsansvaret och utreda omständigheterna kring torkskåpshändelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!