Föroreningar vid kommunalt växthus

Kommunens gamla växthus i Torshälla ska rivas. Marken misstänks dock vara förorenad.

6 oktober 2015 08:00

Eskilstuna kommun har nyligen flyttat över verksamheten till ett modernt växthus i Valhalla industriområde. Det gamla, med jordgolv och stenplattor som ligger på kommunal mark vid Torsharg i Torshälla, vill kommunen riva. Om ekonomin tillåter ska det jämnas med marken i år, annars 2016. Problemfritt är det dock inte. Det inledningsvis oljeuppvärmda och totalt cirka 3 600 kvadratmeter stora växthuset (fördelat på flera byggnader) byggdes 1979 på mark som tidigare varit hemvist åt ett reningsverk. Där kan finnas rester av bland annat bekämpningsmedel och oljerester och Innan rivningen kan påbörjas kräver miljökontoret att marken undersöks. Miljökontoret flaggar även för att grundvattnet kan vara förorenat.

Området har tidigare figurerat i negativa miljösammanhang. 2007 uppmärksammades miljökontoret sedan det uppdagats att parkenheten eldat impregnerat virke från lekplatser på växthustomten.

I dagsläget finns inga konkreta planer på vad marken ska användas till när växthuset väl är borta. Planen på att bygga ett äldreboende på platsen är inte längre aktuell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa