De vill stoppa bältdjuret i Kjula

Det offentliga konstverket Bältdjuret upprör boende i Kjula. Facebook-gruppen "Vi som inte vill ha bältdjuret i Kjula" har ett femtiotal medlemmar som vill sätta stopp för bygget. – Jag förstår inte vad det ska vara bra för, säger en av medlemmarna, Ola Larsson.

20 februari 2016 14:59

Det planerade konstverket är tänkt att placeras vid vägen bredvid Kjulas skola och kyrka. Där ligger i dag bara en skogsdunge men i maj kommer det att bli platsen för en gammal flyghangar från flygfältet några kilometer bort. Den ska nedmonteras, flyttas och målas om i glada färger. Ola Larsson, Kjulabo och stadsplanerare, tycker att investeringen känns felprioriterad.

– Jag tror de där hangarerna kan komma till bättre användning, de är ju trots allt byggda för förvaring.

Konstnärerna Signe Johannesen och Erik Rören har i samråd med elever på Kjulaskolan bestämt hur konstverket ska se ut. De vill att bältan ska bli Kjulas motsvariget till Eiffeltornet i Paris, men Ola Larsson tycker att bygden har tillräckligt med landmärken.

– Visst ska vi sätta Kjula på kartan. Men vi har ju redan har flera runstenar, stensättningar och andra kulturhistoriska konstverk som vi faktiskt kan vara stolta över, säger han.

Medlemmarna i Facebook-gruppen tycker att kommunen borde lägga pengarna på annat. Placeringen är det som upprör mest. Gruppens medlemmar tycker att den planerade platsen kommer att skymma prästgården och den vackra kyrkan. Men det finns en alternativ placering bakom skolan som gruppen anser skulle passa bättre. Både i det avseendet att det inte hämmar nuvarande byggnader och att barnen slipper korsa vägen om de vill leka under tak.

Men det som oroar Ola Larsson mest är att han är rädd att naturen förstörs om man uppför "Bältdjuret".

– Vi har ju det fint som det är här. Naturen i Kjula är ett konstverk i sig. Det är det som vi ska värna om.

Bygglovet är sökt och nu har berörda sakägare, bland andra Svenska kyrkan, fram till den 28 februari möjlighet att tycka till. Enligt ansökningshandlingarna skulle hangaren ha rivits om den inte kommit till användning som konstverk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa