6-åring drabbad av hjärnskakning efter misshandel

En 6-årig pojke drabbades av en hjärnskakning efter ett bråk bland förskoleklassbarn på en grundskola i Eskilstuna.
Skolan ser nu över rutinerna så personalen får en bättre överblick.

25 februari 2016 05:05

Det var i tisdags i förra veckan som en grupp förskoleklassbarn drog sig undan till en vrå av skolgården, där de egentligen inte får vistas.

Här blev det bråk och den pojke som skadades har av allt att döma fått ta emot flera slag, eventuellt även en spark mot huvudet.

Vid den läkarundersökning som genomfördes senare konstaterades att pojken ådragit sig en hjärnskakning.

En kränkningsanmälan har upprättats, och händelsen är också anmäld till både polisen och socialförvaltningen i Eskilstuna. Men från båda håll kom rådet att inte anmäla eftersom det handlar om så unga barn.

– De rådde oss att i stället jobba aktivt med föräldrar enligt en plan vi nu lagt upp, säger skolans rektor.

I planen ingår bland annat att uppsikten över skolgården ska förbättras och att bemanningen utökas, och att skolans personal ska jobba nära tillsammans med föräldrarna för att förebygga att något liknande händer igen och även för att förbättra klimatet bland eleverna.

– Där har förekommit en del konflikter även tidigare under läsåret, dock inte så här allvarliga, säger rektorn.

Samtal har även genomförts med de elever som var inblandade. Och samtliga elever har uttryckt en ånger.

Det som har hänt betraktar skolledaren som den allvarligaste händelse som drabbat skolan. Och det yttersta ansvaret är rektorns eget.

– Mitt uppdrag är att se till alla barnens trygghet i första hand och här har jag brustit.

– Jag gör nu allt jag kan för att ta lärdom av det för att förhindra att detta upprepas.

Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun hinner inte kommentera saken ingående under torsdagen, men instämmer i att förändringar måste ske på skolan i fråga.

– I detta arbete behöver skolan arbeta både med miljön utomhus men även med organisationen kring tillsyn av eleverna.

Vidare betonar han vikten av stöd till både de drabbade och de skyldiga.

– Både den elev som utsatts och de som gjort detta är mycket unga och även de barn som utfört handlingen kommer att behöva stöd för att komma vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tor Gasslander