Polisen ber om utökade resurser

Narkotikahandel och skjutningar bland kriminella är två orsaker till att Polismyndigheten nu vill ha ett tillskott på 3,9 miljarder kronor i hela landet 2017-2019.

1 mars 2016 19:00

Redan i höstas flaggade rikspolischef Dan Eliasson för att polisen behöver nyanställa. Totalt anser sig myndigheten nu behöva anställa 3 300 personer över hela landet och i reda pengar kostar det 3,9 miljarder kronor i extra anslag under perioden 2017-2019.

Det framgår av det budgetunderlag som Polismyndigheten nu lämnat till regeringen, skriver TT. I dag har polisen drygt 28 000 anställdavarav knappt 20 000 är poliser.

En av de saker man vill prioritera är trygghetsskapande åtgärder i särskilt brottsutsatta bostadsområden. I hela landet finns 53 sådana utsatta platser, enligt polisens nationella operativa avdelning (Noa). Tre av dem finns i Eskilstuna: Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge.

Men det är bara en mindre del av den begärda personalförstärkningen på 3,9 miljarder som anses behövas i brottsutsatta områden, uppger TT.

Polisens pågående omorganisation väntas sluka en stor del av resurserna. Och det som ökat polisens arbetsbelastning mest under det senaste halvåret är hanteringen av växande flyktingströmmar, säger Dan Eliasson på polisen.se:

– Det är framför allt migrantströmmarna som ökar belastningen på oss. På kort sikt innebär det gränskontroller och ökad tillsyn vid asylboenden. På sikt måste vi också vara beredda att kunna bistå mer vid verkställigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa