Giftig mögelsvamp stänger Lista kyrka

Lista kyrka är allvarligt angripen av giftig mögelsvamp och asbest och måste saneras. Trots det höll man gudstjänst i söndags.

2 mars 2016 07:00

Sedan i måndags är kyrkporten i Lista kyrkan låst efter beslut av kyrkorådet i Västra Rekarne församling. 1100-tals kyrkan hålls stängd på obestämd tid och för att vistas i lokalen krävs numera skyddsmask, skoskydd, täckande overall och inte minst ett mycket gott skäl.

– Det är så pass farligt att vi inte låter någon gå in om det inte är riktigt nödvändigt att göra det, säger Christel Adolfsson, fastighetsansvarig i Västra Rekarne församling.

Att kyrkans väggar och dess inventarier angripits av mögel upptäcktes nyligen i samband med städning. Man tog prover från en trälampa och skickade den misstänkta mögelsvampen på analys. Den 18 februari kom svaret.

– Det var Aspergillus, berättar Christel Adolfsson.

Aspergillus är ett svampsläkte och flera av dess underarter kan påverka andningsorganen och ögon samt ge astmatiska och toxiska reaktioner och infektioner. Några mildare symtom av påverkan är slöhet, feber, pluggar av slem och blod, astmaanfall och pipande andning.

Utöver svampangreppen har det visat sig att kyrkan även plågas av en asbestproblematik. I ett pressmeddelande förklarar församlingen att orsaken till stängningen är "att det är viktigt att alla, ung som gammal ska kunna vistas i en kyrkobyggnad under trygga förhållanden".

Icke desto mindre hölls gudstjänsten i söndags som planerat.

Varför?

– Därför att vi behövde tid på oss att arrangera om. Gudstjänsterna kommer i fortsättningen (från och med den 6 mars) att hållas i Öja kyrka i stället.

Ni kanske kunde ha ställt in gudstjänsten?

– Kyrkoherden,bestämde att vi skulle ha den gudstjänsten som ett avslut.

Nämndes mögelproblematiken för besökarna?

– Vi har nämnt att kyrkan ska stängas, det kungjordes i söndags. Vi går också ut med meddelanden på sociala medier och på vår hemsida.

Finns det någon risk att personer kan ha påverkats av att vistas i kyrkan?

– Det kan inte jag uttala mig om. Jag har inte kännedom om någon som har uttryckt sig på det sättet. Men att vi stänger kyrkan nu handlar om försiktighetsprincipen.

Den principen förstår jag men inte varför gudstjänsten hölls dagen innan kyrkan bedöms som farlig att vistas i.

– Det här har kommit så snabbt och vi bedömde att vi behövde tid för att ställa om. Det är det ställningstagande som kyrkorådet och kyrkoherden har tagit.

Hur länge kan kyrkan ha varit mögelangripen?

– Jag vågar mig inte på att svara på det.

Hur stora kostnader som saneringen (av mögel och asbest) och byte av värmesystem väntas medföra och är oklart. Det rör sig dock om "stora summor" och församlingen avser att söka kyrkoantikvarisk ersättning från Strängnäs stift.

Att luftfuktigheten i kyrkan är hög är känt. Det sägs bero på "ett tekniskt föråldrat värmesystem" som består av elektriska radiatorer med "dålig kapacitet", placerade under bänkarna. Christel Adolfsson nämner även stigande markluft som en bidragande orsak till den nuvarande situationen.

Kunde ni ha gjort något för att undvika skadorna?

– Jag kan inte säga det. Det är ganska vanligt förekommande i kyrkor från 1100-talet. Jag har varit med om det tidigare och ganska många kyrkor saneras för just det här. Nu jobbar vi för att kunna öppna igen och få en härlig kyrka med frisk luft och friskt inomhusklimat.

När Lista kyrka kan öppnas igen är högst oklart. Enligt Christel Adolfsson handlar det dock om år snarare än månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa