Kommunen misstänker NCC för fuldumpning

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna anklagar NCC för att brista i kontrollen av de fyllnadsmassor som dumpas vid täkten i Folkesta.

1 april 2016 17:56

I ett yttrande till Mark- och miljödomstolen säger nämnden att NCC Roads AB har lagt ut massor vid täkten som kommit från bland annat gatumark och industrimark. Mark som finns med i länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade områden, men där någon analys av massorna inte har utförts.

– Vi har utan framgång försökt att få NCC att skärpa sin mottagningskontroll. Finns det risk för förorening så ska bolaget inte ta emot massorna så vida de inte godkänts genom provtagning och analys. Men tillsynen visar att det är just där det har brustit, säger, miljökontorets handläggare Helén Almberg.

Schismen som nu ska avgöras i domstol handlar i grunden om huruvida täkten Folkesta Väst ska få fortsätta att fyllas, eller efterbehandlas som det formellt kallas. 2015 beslutade Miljöprövningsdelegationen, i linje med kommunens vädjan, att efterbehandlingen ska avslutas. Beslutet har överklagats av NCC.

Efter många år av brytning i täkten har NCC tillstånd att efterbehandla området genom att fylla täkten igen, med avfallsmassor av en viss renhetsgrad. Bara de senaste två åren beräknas 200 000 ton massor ha tippats, och sedan starten miljontals ton. Inom 2-3 år väntas det ursprungliga hålrummet vara fyllt till marknivå, om verksamheten fortsätter i nuvarande takt.

Att täkten de facto har fyllts ut med förorenade massor är inte bevisat. Kommunen har själv inte provtagit några massor. Då det hela tiden fylls på med nytt material är det dessutom i praktiken omöjligt att spåra just de massor man har misstankar kring.

Anklagelserna förnekas av NCC, som inte har gått att nå för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa