De ska bygga bostäder i Munktellstaden

Nu är det klart vilka som ska bygga de 400 nya bostäderna i Munktellstaden längs med Eskilstunaån. Om tre år är de första lägenheterna inflyttningsklara.

22 april 2016 10:51

Det är ett helt nytt bostadsområde som ska byggas mitt inne i centrala Eskilstuna. Det ligger i direkt anslutning till Scenkonst Sörmlands lokaler i Eskilstuna, bredvid den nya arenan och ner mot Eskilstunaån. Totalt ska det bli 400 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Tre byggherrar är nu klara för att bygga den första etappen; Reinhold Gustafsson, Riksbyggen och Kommunfastighet. De två förstnämnda bygger tillsammans cirka 80 bostadsrätter medan Kommunfastighet bygger runt 60 hyresrätter.

När bygget av den första etappen kan komma igång går inte att säga exakt. Detaljplanen för området har varit ute på samråd och ska kunna klubbas i höst. Däremot kan förberedande arbeten inledas inom en snar framtid. Dit hör rivning av de två befintliga industrifastigheter på området.

– Där håller vi på att handla upp rivningen som sen ska utföras i sommar. Sen görs en miljösanering av marken, säger Jan Helgesson, projektchef på Kommunfastighet.

En rad provtagningar av den gamla industrimarken har redan gjorts och fler ska göras.

– Saneringen räknar vi med att kunna börja med under hösten. Sen ska gator, ledningar och övrig infrastruktur göras i ordning vilket förhoppningsvis kan ske under vår/sommar 2017. Så i den bästa av världar kan bygget av de första lägenheterna komma igång under 2017, säger Jan Helgesson.

Området som nu ska bebyggas beskrivs som ett riktigt A-läge och de arkitektoniska kraven har varit höga. Bebyggelsen ska utgå från Munktellstadens industriella karaktär men samtidigt anpassas till nutida krav.

– Det blir som att tillföra en ny årsring till området, säger Per Johansson på arkitektfirman Joliark, som varit med och tagit fram gestaltningsprogrammet för området.

Husen kommer att ha varierad våningshöjd på 3-4 våningar med undantag från det som byggs mot Norwallsgatan där det blir 5-6 våningar. En förskola är planerad i området men den kommer att byggas i den sista etappen.

Riksbyggen kommer att vara med i två av de tre etapperna.

– I den första etappen bygger vi cirka 40 seniorbostäder med säljstart 2017, säger Carina Akterhag på Riksbyggen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa