Förening tar strid mot vindkraftspark

På kort tid har en nystartad förening lyckats samla hundratals medlemmar. Målet är att stoppa vindkraftverken på Kafjärden. Ett bygge som de menar är olagligt.

24 april 2016 18:31

– Det var en äldre man som knackade på här hemma och undrade hur vi hade kunnat godkänna en vindkraftindustri så nära inpå knuten. Jag och min man förstod ingenting.

Jenny Wiberg tittar ut genom vardagsrumsfönstret som har i princip panoramavy över Kafjärden strax utanför Eskilstuna.

– När vi bestämde oss för att bygga hus här hade vi ingen aning om de här planerna.

2008 stod huset färdigt. I februari i år fick hon veta om den planerade vindparken med nio vindkraftverk. Då var arbetet redan igång. Nu är Jenny Wibergs arbete också igång. Hon är ordförande och en av de drivande bakom föreningen "Nej till vindkraft på Kafjärden". En förening som i skrivande stund har 163 medlemmar.

– Vi är inte mot vindkraft. Men vi är emot placeringen och att den inte uppförs på rätt grunder.

Jenny Wiberg upplever att det finns brister i hur den påbörjade vindkraftparken planerats. Att tio år gamla bygglov har förlängts – och att vindkraftverkens antal, höjd och placering har ändrats.

– Enligt andra tidigare rättsfall kan ett bygglov inte förlängas, vilket kommunen hänvisar till att de faktiskt gjort, säger hon.

Hon menar också att det inte har gjorts någon ordentlig miljöanalys där det tagits hänsyn till konsekvenser för exempelvis fågellivet.

– Men framför allt hade jag velat få information, blivit inbjuden till samråd. Då hade de direkt fått 25 sidor med yttranden från mig där jag gjort tydligt vilken hänsyn som borde tas till Kafjärden som område, till djurliv och till oss som bor här.

Hade du valt att bygga ditt hus här om du vetat om planerna?

– Jag hade åtminstone haft chansen att ta reda på mer om hur det skulle påverka oss. Du ser ju utsikten, den är ju milsvid och fantastisk, och självklart en bidragande faktor till varför vi valde att bo just här. Och för att det är lugnt och tyst här på landsbygden.

Nu lägger Jenny Wiberg, tillsammans med andra insatta och engagerade, omkring tre timmar per dag åt att läsa på om gällande lagstiftning kring vindkraftsbyggen och om påverkan för boendemiljön. Hon har polisanmält kommunen med motiveringen att vindkraftparken är ett svartbygge. Föreningen har även gjort en JO-anmälan mot kommunen. Nu hoppas Jenny Wiberg att handläggningen av vindkraftsparken ska utredas.

– Jag gör det ju inte bara för min skull. Det är många fastigheter som ligger för nära. Och många av dem vet ännu inte om vindkraftsindustrin som etableras eller om vårt arbete för att stoppa det.

En bit bortanför Jenny Wiberg, och närmare de påbörjade vindkraftverken, bor Karin Johansson som är sekreterare i föreningen.

– Vi köpte vårt hus 2009 och fick information om att det skulle bli nånting därute, ett eller två vindkraftverk. Inte att det skulle bli nio. Och inte att de skulle bli 151 meter höga. Det enda positiva jag kan se är att vi fått en bredare och bättre väg till vårt hus.

Nu har "Nej till vindkraft i Kafjärden" varit i kontakt med den förening som jobbar mot ett annat vindkraftsprojekt i Eskilstuna kommun – "Duvhällens kringboende".

– Vi försöker stötta och hjälpa varandra. Vi vill ha bra beslut på bra grunder, säger Jenny Wiberg.

Hon tar upp en flyer som snart ska delas ut till alla som bor i närheten av vindkraftsparken. En flyer med rubriken "Du har blivit blåst".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!