Alex Voronov förklarar provokativ tweet

Eskilstuna-Kurirens politiske redaktör Alex Voronov publicerade en bild där han gör det omstridda "Rabiatecknet". Nu förklarar han varför.

25 april 2016 15:53

l fredags kväll postade Alex Voronov en bild på Twitter. Bilden föreställde hans ena hand formad till det omtalade Rabiatecknet. Till bilden skrev Voronov: "Bring it on! :)" (ungefär, kom an bara).

Uppmaningen har hörsammats. Ett flertal personer har hört av sig till Voronov men även till Eskilstuna-Kurirens redaktion och ansvarige utgivare. En person skriver: "Jag förutsätter att ni som publicist inte delar hans värderingar och tar officiellt avstånd". Någon kräver Alex Voronovs avgång eller åtminstone en förklaring.

Varför gjorde du det?

– För att protestera mot fördumningen av den offentliga diskussionen kring detta tecken som vissa valt att likställa med politisk extremism. Jag ville se om någon skulle anklaga mig för samma extremism. Ibland är provokation ett bra sätt att väcka folk och vända perspektivet.

Han berättar att Rabiatecknet kom till som en solidaritetsgest med offren för massakern på demonstranter i Kairo i augusti 2013, och i vidare mening som protest mot den egyptiska militärdiktaturen.

– Muslimska brödraskapet, vars president Muhammad Mursi kuppades bort av militären och senare dömdes till döden, har tagit in tecknet i sin symbolik.

Alex Voronov poängterar att Muslimska brödraskapet är en konservativ islamistisk organisation som står ideologiskt mycket långt från hans liberala värderingar.

– Men Brödraskapet är inte våldsbejakande och en legitim politisk aktör i Egypten. Den åsikten har uttryckts på Eskilstuna-Kurirens ledarsida i många år, och är för övrigt samma uppfattning som Sverige som stat står för.

Magnus Norell, forskare med inriktning på bland annat Mellanöstern och terrorism, och tidigare forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet, har i SVT uttryckt följande om Rabiatecknet och dess användare: "Det här är ett tecken som man knappast gör om man inte stödjer dem (Muslimska Brödraskapet)".

– Jag delar inte den uppfattningen. Symboler måste ses i ljuset av deras uppkomst och i de sammanhang i vilka de används. Utan massakern på Rabiatorget 2013, inget Rabiatecken, säger Alex Voronov.

– Jag har fullt förtroende för Alex. Det är ett komplext ämne och ibland måste man vara provokativ för att väcka debatt, säger Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Alex Voronov ångrar inte sitt agerande.

– Diskussioner om islam och särskilt politisk islam får många i Sverige att tappa sans, känsla, proportioner och intresse för att sätta sig in i frågan. Jag ser det som min uppgift att motverka detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson