Klartecken för tågspår till Förstlingen

Föreningen Förstlingen II har fått ihop tillräckligt med pengar för att bygga den första etappen av ett tågspår i Munktellstaden.
– Det blir stor invigning den 3 juni, säger föreningens ordförande Ralph Angestam.

6 januari 2017 04:04

Det var i oktober tidningen skrev om planerna att bygga ett järnvägsspår på Portgatan i Munktellstaden där Förstlingen, Sveriges första ånglok, ska kunna visas upp som en turistattraktion. Projektet ska samfinansieras mellan kommunen och föreningen som nu fått ihop de 300000 kronor som krävts för att sätta i gång.

– Det är oerhört glädjande. Föreningens medlemmar har ställt upp med pengar men framför allt det två aktörer som bidragit vid sidan av kommunen och det är Volvo CE och Sparbankstiftelsen Rekarne, säger Ralph Angestam.

Redan på måndag ska han lägga en beställning på det material som behövs.

– Vi har vänt oss till ett företag som heter Prime Solutions i Sundsvall. Eftersom det rör sig om så kallad gaturäls måste det tillverkas, liksom vändskivan och en tidsenlig stoppbock.

I mars startar schaktningsarbetet på den aktuella sträckan och strax därefter kan rälsen läggas på plats.

– Företaget har gjort alla ritningar och kommer även att lägga rälsen. För även om vi i föreningen kan klä ut oss till rallare är det inte vi som gör jobbet. Det blir nog krokig räls i så fall. Sen är det kommunens gatuavdelning som står för schaktningen och återfyllnaden efter rälsläggningen.

Spårets totala längd inklusive stickspår är 110 meter och löper längs med Munktellmuseets huskropp på Portgatan. Placeringen av vändskivan har ändrats något jämfört med de tidigare planerna och kommer att ligga precis vid å-kanten, öster om gång- och cykelbron. Dessutom kommer ett lokstall byggas för Förstlingen i direkt anslutning till Munktellmuseets fasad mot ån.

– Det kommer att finansieras av Munktellmuseet men utformningen är inte klar, säger Ralph Angestam som hoppas och tror att denna första del av spårläggningen ska följas av fler etapper.

– Vi har jobbat med det här i 14 år nu och det är först de senaste två åren det tagit fart ordentligt. Nu ska vi se till att fixa resterande två etapper inom de närmaste tre åren men för att det ska gå behöver vi fler sponsorer.

Den 22 april är det tänkt att spåren ska kunna provköras.

– Det är en stor dag eftersom det är ångans dag i Eskilstuna och då ska vi vara med, säger Ralph Angestam.

Högtidlig invigning av museispåret är planerat till den 3 juni, ett datum som är valt med omsorg.

– Då är det 164 år sedan på dagen som Munktell körde loket för första gången. Det kommer att bli otroligt skojigt!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!