Mötesplats för nyanlända öppnar

I dag öppnar en ny mötesplats för nyanlända i Eskilstuna direkts lokaler i Värjan. – Jag ser det som väldigt positivt, säger enhetschefen Gudrun Paulsdottir.

10 januari 2017 13:30

Syftet med mötesplatsen är att förenkla nyanländas initiala etableringsprocess.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting bedriver sedan 2014 samverkansprojektet Mötesplatser.

Under 2015 genomförde aktörerna tillsammans ett pilotprojekt och finns i dagsläget igång på fem orter. Nu växlas arbetet upp genom att 22 nya mötesplatser startas på nya orter.

– Eskilstuna kommun är en av två kommuner som direkt arbetar inom detta projekt. Jag ser det som väldigt positivt att vi medverkar och kan erbjuda dem som fått sina uppehållstillstånd direkt kontakt med kommunens service och tjänster. De får på en gång veta vad vi har att erbjuda och hur vi kan bistå. För mig är det en logisk utveckling för Eskilstuna direkt att på detta sätt vidare arbeta med att göra kommunens service och tjänster tillgängliga, säger Gudrun Paulsdottir, enhetschef Eskilstuna direkt.

En utvärdering visar att projektet Mötesplatser är framgångsrikt. Dels handlar det om att de nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation, dels att de aktuella stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa