Bergströmska gården blir byggnadsminne

Bergströmska gården i Torshälla ska förklaras som statligt byggnadsminne enligt ett förslag från Länsstyrelsen. ‒Det är mycket positivt. Vi ser det som en stor fördel att vi vet att gården kommer att vara kvar, säger Iha Frykman, ordförande i hembygdsföreningen S:t Olofs gille.

21 januari 2017 09:15

Bergströmska gården vid Lilla gatan i Torshälla byggdes på 1700-talet och beskrivs som en av de bäst bevarade borgargårdarna i länet, såväl som i riket. Den faluröda, timrade gården fungerar i dag som museum och ägs av Eskilstuna kommun.

Idag förknippar många Bergströmska gården med de aktiviteter som hembygdsföreningen arrangerar. Och föreningen har också varit drivande i frågan om ett stärkt bevarandeskydd. Redan 1995 ansökte dåvarande ordförande Margareta Lindén om en byggnadsminnesförklaring. Drygt 20 år senare har frågan nu alltså avgjorts, ett beslut som välkomnas av gillets nuvarande ordförande Iha Frykman.

‒Det är väldigt roligt även om det är märkligt att det tagit så lång tid, säger hon.

Länsstyrelsens beslut innebär i korthet att Bergströmska gården inte får flyttas eller rivas. Ingenting får byggas om, byggas till eller i övrigt förändras. Dessutom ställs krav på varsamt underhåll för att undvika förfall.

I motiveringen skriver länsstyrelsen att byggnaderna har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Tack vare att gården undkom stadsbranden i Torshälla 1798 har den också ett stort samhällshistoriskt värde och representerar en viktig årsring i stadens bebyggelse.

Rent formellt är inte beslutet om byggnadsminnesförklaring klubbat än. Men på länsstyrelsen tror biträdande länsantikvarie Bo Svensson att förslaget kommer att gå igenom.

‒Ja, vi har haft avstämningar med olika parter så det räknar vi med.

Som förklaring till den långa handläggningstiden anger han att det är en resursfråga.

‒Sådana här ärenden tar ofta tid. Vem som helst kan ju väcka frågan om byggnadsminnesförklaringar och där vi får prioritera i vilken ordning utredningarna ska göras. I fallet med Bergströmska gården, som ju är väldigt välskött, har det ju inte funnits någon akut hotbild, det är därför det har dröjt.

För Iha Frykman och de andra medlemmarna i S:t Olofs gille växer förhoppningarna om vad beslutet kan innebära för museiverksamheten.

‒Vi kommer att få sätta upp en skylt på väggen och en kulturbyggnad har alltid ett värde som besöksmål. Så det blir en statushöjning och vi hoppas att det kommer fler besökare som vi kan visa upp gården för.

Byggnadsminnen i Eskilstuna

I Eskilstuna kommun finns sju byggnadsminnen:

Tingsgården (f d Tingshuset) på Köpmangatan 23 och 25

Köpmangatan 52

Stora Sundby slott

Rademachersmedjorna

Televerkets hus på Fristadstorget

Torshälla kvarn

Jäders prästgård

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa