Frimurare skänkte 40 000 kronor

Stiftets verksamhet bland invandrarungdomar fick ett välkommet kassatillskott i kväll.

4 mars 2010 19:30

Frimurarna i Eskilstuna hade samlat in drygt 40 000 kronor som överlämnades vid en ceremoni i logelokalen.

Pengarna kommer från frimurarbröderna själva.

- Vi har en obligatorisk insamling vid varje möte, berättade den höge frimuraren Thomas Böös, som var den som överlämnade pengarna.

- Numera bestämmer vi i förväg vart de insamlade medlen ska gå. I år har det varit till den diakonala verksamheten i Strängnäs stift, med inriktning på arbete med ungdomar.

- Pengarna kommer väl till pass, försäkrade diakon Jan-Olof Frykman.

- Det finns många flyktingar i stiftet, men församlingarna har inga egna medel för att hjälpa.

I Eskilstuna handlar det främst om de många kristna irakier som nu riskerar avvisning.

- För dem har kyrkan blivit den sista utposten, sa Jan- Olof Frykman.

Frimurarna i Sverige är en av landets största givare till välgörande ändamål. Sammanlagt skänker de cirka 30 miljoner kronor om året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa