Frimurare skänkte 40 000 kronor

Stiftets verksamhet bland invandrarungdomar fick ett välkommet kassatillskott i kväll.

4 mars 2010 19:30

Frimurarna i Eskilstuna hade samlat in drygt 40 000 kronor som överlämnades vid en ceremoni i logelokalen.

Pengarna kommer från frimurarbröderna själva.

- Vi har en obligatorisk insamling vid varje möte, berättade den höge frimuraren Thomas Böös, som var den som överlämnade pengarna.

- Numera bestämmer vi i förväg vart de insamlade medlen ska gå. I år har det varit till den diakonala verksamheten i Strängnäs stift, med inriktning på arbete med ungdomar.

- Pengarna kommer väl till pass, försäkrade diakon Jan-Olof Frykman.

- Det finns många flyktingar i stiftet, men församlingarna har inga egna medel för att hjälpa.

I Eskilstuna handlar det främst om de många kristna irakier som nu riskerar avvisning.

- För dem har kyrkan blivit den sista utposten, sa Jan- Olof Frykman.

Frimurarna i Sverige är en av landets största givare till välgörande ändamål. Sammanlagt skänker de cirka 30 miljoner kronor om året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunilla Karlsson