SD säger nej till moskébygge i Eskilstuna

Eskilstuna ska inte teckna något förnyat avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Inga moskéer ska byggas i Eskilstuna och heltäckande slöjor ska förbjudas i kommunens verksamhet.

17 augusti 2010 08:47

Det framgår av det valmanifest som SD presenterat delar av.

Som partiet tidigare gett uttryck för i kommunfullmäktige föreslår man att kommunen slopar målet om integration och ersätter det med målet om assimilation.

I linje med den politiken vill Sverigedemokraterna att kommunen slutar att stödja föreningar och organisationer vars verksamhet syftar till att bevarar invandrares kultur, eftersom dessa enligt SD har en segregerande effekt.

Endast på svenska

Kommunal service ska endast ges på svenska och restriktivare regler ska gälla för att anlita tolkar.

SD vill även att mer pengar satsas på flyktingguider, eftersom guidernas arbete underlättar för flyktingar och invandrare att assimileras i samhället.

Sverigedemokraternas hela valmanifestet omfattar sex politiska områden. Men eftersom SD anser att invandringspolitiken bör få extra uppmärksamhet i valdebatten så offentliggörs området separat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa