Äldreomsorgen får godkänt

Eskilstunas äldre är i stora drag nöjda med den hjälp de får på äldreboenden och av hemtjänst.
Men många önskar att komma ut oftare än vad de gör i dag – och få större inflytande över vilken mat och när de ska äta.

9 oktober 2010 06:30

Det framgår av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som nyligen offentliggjordes.

När det gäller hemtjänsten får Eskilstuna på många områden något högre betyg än riket. Det sammantagna betyget för Eskilstunas hemtjänst blev 77 enligt nöjd-kund-index (NKI), jämfört med 75 för hela riket.

Störst lyft sedan senaste mätningen 2008 gör hemtjänsten i fråga om informationen, som upplevs klart mycket bättre i dag än för två år sedan.

Högsta betyg ger de tillfrågade på frågan om de litar på personalen och om de får tillräcklig hjälp med medicineringen. Men brukarna är mindre nöjda med möjligheten att komma ut och att få de maträtter de vill ha.

Även Eskilstunas äldreboende får goda betyg. Helhetsbetyget blev 74 enligt (NKI), jämfört med 72 för riket. Även det är en liten förbättring jämfört med undersökning 2008.

De tillfrågade ger högsta betyg i fråga om trygghet i boendet, hjälp med medicinering och att man fick plats i det äldreboende man önskade.

Minst nöjd är de äldre med möjligheten att komma ut och att själv bestämma när de ska äta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!